Deltagere: Jesper Kristensen (JK), Per Sørensen (PS), Karsten Bjergø (KB), Henrik Hvilshøj Lindberg HVL), Rene Juel Andersen (RJA), Jørgen Mirdahl Pedersen (JMP), Henning Hans Nissen (HHN), Joseph Peter Stachowiak (JPS) og Vibeke Jensen Afbud: Nicholas Juul Andersen (NJA) Dagsorden: 1. Siden sidst JK: DGU har lige afholdt deres roadshow og fået to nye sponsorer ind.. Læs mere →

Formand for bestyrelsen Martin Nilsson bød forsamlingen velkommen til årets generalforsamling. Herefter foreslog formanden straks at gå til første punkt på dagsordenen. 1. Valg af dirigent Advokat Morten Ligaard blev enstemmigt valgt til generalforsamlingens dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt den 10. oktober. 2. Valg af stemmetællere I lighed med.. Læs mere →

Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Jesper Kristensen, Henrik Hvilshøj Lindberg, Mikael Rasmussen og Vibeke Jensen Afbud: Rene Juel Andersen og Dennis Willadsen Dagsorden: 1. Årets resultat Årsresultat for 2016/17 blev et overskud på kr. 112.000, hvilket må siges at være tilfredsstillende 2. Budget 2017/18 Vi påregner et overskud på kr… Læs mere →

År 2017, den 25. august afholdtes Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Greenkeeperforening hos Københavns Golf Klub. Som dirigent valgtes advokat Morten Ligaard. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Bestyrelsens forslag om ”Oprettelse af ny kategori af aktivt medlemskab af DGA”, som bilagt i indkaldelsen, blev bragt til afstemning. Forslaget blev vedtaget med enstemmighed… Læs mere →

Afbud: Jesper Kristensen og Mikael Rasmussen Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Rene Juel Andersen, Dennis Willadsen, Henrik Hvilshøj Lindberg og Vibeke Jensen 1) Siden sidst. FEGGA, DGU Rep. møde, møde med Torben Kastrup, markvandringer, andre møder fra andre bestyrelsesmedlemmer? Martin og Niels deltog i FEGGA konference i Portugal. Artikel herfra.. Læs mere →

Referat bestyrelsesmøde 10 December Læs mere →

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. oktober Mødested: Trelleborg Golfklub, Oksebrovej 13, 4200 Slagelse   Til stede:           Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jesper Kristensen og Vibeke Jensen   Dagsorden: 1.     Budget 2015/2016 (vedhæftet) Budgettet for 1/7 2015 til 30/6 2016 blev godkendt og fremlægges herefter på generalforsamlingen.. Læs mere →

Bestyrelsesmødereferat fra 3. juni 2015 afholdt i Fåborg Golfklub i forbindelse med DM for Greenkeepere. Tilstede:            Martin Nilsson, Jesper Kristensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Per Sørensen, Kenneth Rungsted og Vibeke Jensen   Dagsorden: 1.      Økonomi                      Foreningens regnskab for 2014/15 tegner til at blive betydeligt bedre end budgetteret.  Niels vil gerne have budgettal for hver.. Læs mere →

Referat: Bestyrelsesmøde onsdag den 3. december 2014 Skovbo Golfklub, Borup kl. 09.30 Deltagere:        Martin Nilsson, Per Sørensen, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jacob Arnkvist, Kenneth Rungsted, Jesper Kristensen, Karsten Bjergø og Vibeke Jensen Afbud:              Anders Nielsen Dagsorden: 1.      Siden sidst Ikke så meget at fortælle, da det er kort tid siden sidste bestyrelsesmøde i.. Læs mere →

Referat:   Bestyrelsesmøde onsdag den 3. november 2014 Klitrosen Hotel & Restaurant, Slettestrand, Fjerritslev Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jacob Arnkvist, Kennet Rungsted og Vibeke Jensen Afbud: Karsten Bjergø Dagsorden: 1. Siden sidst Det har været afholdt Nordiske Mesterskaber. Der var desværre afbud fra Finland samt kun 3 deltagere fra.. Læs mere →