År 2017, den 25. august afholdtes Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Greenkeeperforening hos Københavns Golf Klub. Som dirigent valgtes advokat Morten Ligaard. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Bestyrelsens forslag om ”Oprettelse af ny kategori af aktivt medlemskab af DGA”, som bilagt i indkaldelsen, blev bragt til afstemning. Forslaget blev vedtaget med enstemmighed… Læs mere →

Afbud: Jesper Kristensen og Mikael Rasmussen Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Rene Juel Andersen, Dennis Willadsen, Henrik Hvilshøj Lindberg og Vibeke Jensen 1) Siden sidst. FEGGA, DGU Rep. møde, møde med Torben Kastrup, markvandringer, andre møder fra andre bestyrelsesmedlemmer? Martin og Niels deltog i FEGGA konference i Portugal. Artikel herfra.. Læs mere →

Referat bestyrelsesmøde 10 December Læs mere →

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. oktober Mødested: Trelleborg Golfklub, Oksebrovej 13, 4200 Slagelse   Til stede:           Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jesper Kristensen og Vibeke Jensen   Dagsorden: 1.     Budget 2015/2016 (vedhæftet) Budgettet for 1/7 2015 til 30/6 2016 blev godkendt og fremlægges herefter på generalforsamlingen.. Læs mere →

Bestyrelsesmødereferat fra 3. juni 2015 afholdt i Fåborg Golfklub i forbindelse med DM for Greenkeepere. Tilstede:            Martin Nilsson, Jesper Kristensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Per Sørensen, Kenneth Rungsted og Vibeke Jensen   Dagsorden: 1.      Økonomi                      Foreningens regnskab for 2014/15 tegner til at blive betydeligt bedre end budgetteret.  Niels vil gerne have budgettal for hver.. Læs mere →

Referat: Bestyrelsesmøde onsdag den 3. december 2014 Skovbo Golfklub, Borup kl. 09.30 Deltagere:        Martin Nilsson, Per Sørensen, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jacob Arnkvist, Kenneth Rungsted, Jesper Kristensen, Karsten Bjergø og Vibeke Jensen Afbud:              Anders Nielsen Dagsorden: 1.      Siden sidst Ikke så meget at fortælle, da det er kort tid siden sidste bestyrelsesmøde i.. Læs mere →

Referat:   Bestyrelsesmøde onsdag den 3. november 2014 Klitrosen Hotel & Restaurant, Slettestrand, Fjerritslev Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jacob Arnkvist, Kennet Rungsted og Vibeke Jensen Afbud: Karsten Bjergø Dagsorden: 1. Siden sidst Det har været afholdt Nordiske Mesterskaber. Der var desværre afbud fra Finland samt kun 3 deltagere fra.. Læs mere →

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2014 (Brøndby) Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Kenneth Rungsted, Vibeke Jensen Afbud: Rene Juel Andersen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Jacob Arnkvist • Erhvervsklubbens bestemmelser Vi er nu begyndt at tage Erhvervsklubben i brug og flere fortolkningsspørgsmål er opstået især omkring DGA Masters og DGA Markvandringer. Ved gennemgang af.. Læs mere →

Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Kenneth Rungsted, Jacob Arnkvist, Vibeke Jensen Afbud: Anders Nielsen, Rene Juel Andersen, Lars Rævsager 1.      Siden sidst Der er blevet afholdt en række markvandringer rundt omkring i regionerne. Desværre blev markvandringen på Hornbæk aflyst pga. manglende tilmelding grundet travlhed på banerne. Landsdelslederne Per (Sjælland og Øerne), Jacob (Jylland).. Læs mere →

Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Rene Juel Andersen, Kenneth Rungsted, Jacob Arnkvist, Vibeke Jensen samt Lars Rævsager, Lely (Guldklub) Afbud: Anders Nielsen Michael Sandberg har trukket sig fra bestyrelsen og suppleant Rene Juel Andersen er derfor indgået i bestyrelsen i hans sted 1.      Siden sidst Følgende emner blev gennemgået under dette punkt: a)     .. Læs mere →