Deltagere: Jesper Kristensen (JK), Per Sørensen (PS), Karsten Bjergø (KB), Henrik Hvilshøj Lindberg HVL), Rene Juel Andersen (RJA), Jørgen Mirdahl Pedersen (JMP), Henning Hans Nissen (HHN), Joseph Peter Stachowiak (JPS) og Vibeke Jensen Afbud: Nicholas Juul Andersen (NJA) Dagsorden: 1. Siden sidst JK: DGU har lige afholdt deres roadshow og fået to nye sponsorer ind.. Læs mere →

Greve Golfklub søger til den kommende sæson en selvstændig greenkeeper til at indgå i teamet, som I forvejen tæller 3 mand. Vi har en 18 hullers golfbane anlagt på 62 Ha let kuperet landbrugsjord i 2005. Golfbanen er designet af Hawtree Ltd og kan betegnes som en inland links bane. Der er 63 bunkers fordelt.. Læs mere →

Fristen for indberetning af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen er til og med den 1. marts 2018. Indberetningen skal ske i indberetningssystemet Greendata på VIRK.dk: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/MST/Greendata Bemærk at det er den samlede klubbestyrelse, som er ansvarlig for indberetningen af sprøjtemidler. Hvis der ikke er tilknyttet en klubbestyrelse til banen, er det den person eller det selskab, som ejer.. Læs mere →