Vi søger en dygtig plænegræsspecialist til at blive en del af vores corporate product ma-nagement team. Med afsæt i din faglige viden bliver du DLF’s internationale faglige fyr-tårn inden for plænegræs med to overordnede ansvarsområder:
– At udvikle vores produktportefølje inden for plænegræs
– At formidle produktindsigt fra vores forædling til vores internationale team og kunder

DLF’s samlede produktportefølje for plænegræs, der dækker et stort og komplekst in-ternationalt marked, skal løbende udvikles. Du skal følge med i vores forædling af nye sorter, og på baggrund af vores forsøgsresultater skal du i samarbejde med Head of Cor-porate Product Management udvælge de sorter, DLF vil markedsføre internationalt.

Den faglige viden om plænegræs som er forankret hos dig, skal formidles til vores lokale product managers og sælgere, i bl.a. produktkataloger og online, så den kan anvendes kommercielt. Derudover skal du afholde faglige seminarer for internationale kunder sammen vores lokale sælgere.

Om dig
– Du er specialist med faglig viden om plænegræs (eller du har en uddannelses-mæssig baggrund, så du kan lære det)
– Du kan formidle fagligt stof til kommercielt brug på dansk og engelsk
– Du har lyst til at samarbejde med mange interne og eksterne interessenter
– Du er måske uddannet greenkeeper/groundsman eller planteagronom

Om stillingen
Du får en alsidig hverdag, og du vil få mulighed for at udvikle dine ansvarsområder lø-bende. Faglighed, selvstændighed og kvalitet vægtes højt, når du arbejder sammen med vores interne og eksterne interessenter. Du vil referere til Head of Corporate Product Management. Vi forventer, at du årligt vil have omkring 40 internationale rejsedage.

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV mærket ”International Product Manager” på HR@dlf.com. Samtaler vil blive afholdt løbende. Hvis du har spørgsmål, kan du kon-takte Head of Corporate Product Management, Mogens T. Jensen på 46 330 368.

Læs mere her

DLF koncernen er verdens største forædler, producent og eksportør af kløver- og græsfrø. Virksomheden er markedsleder inden for sit felt og har en global markedsandel på 25 pct. Produkterne markedsføres og sælges i mere end 80 lande verden over. Salget foregår gennem koncernselskaber i Danmark, Tyskland, Holland, England, Irland, Frankrig, Rusland, Tjekkiet, USA, Canada, Uruguay, New Zealand og Kina. DLF koncernen omsætter for 3,5 mia. kr. og har mere end 800 medarbejdere. Læs mere på www.dlf.com.