Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Rene Juel Andersen, Kenneth Rungsted, Jacob Arnkvist, Vibeke Jensen samt Lars Rævsager, Lely (Guldklub)

Afbud: Anders Nielsen

Michael Sandberg har trukket sig fra bestyrelsen og suppleant Rene Juel Andersen er derfor indgået i bestyrelsen i hans sted

1.      Siden sidst

Følgende emner blev gennemgået under dette punkt:

a)      Samarbejde med GAD (Groundsmansforeningen)

b)      Himmerland og Europa Touren

c)      DGU’s og DGA’s Miljøpris

d)      DGU’s og DGA’s spørgeskemaundersøgelse

e)      Golf.dk’s debatforum

f)       Opfølgning på møder vedr. Pesticidlovgivning

g)      FEGGA

h)      Nordisk mesterskab i golf for greenkeepere

2.      Økonomi 2013/14

På nuværende tidspunkt er regnskabet bedre end budgetteret. Vi har ikke brugt så meget på jubilæet som budgetteret og fået Bayer tilbage som Guld-sponsor samt et par nye sølvsponsorer. Uge 45 gav derimod ikke noget overskud, så alt i alt går det lige op med de sparede udgifter samt øgede sponsorindtægter.

3.      Greenkeeperen – nye tiltag

Da vi ikke rigtigt har brugt vores bladudvalg (holdt møder) nedlægges dette af navn men vi trækker stadig på de forskellige personer vi har tilknyttet bladet. Vi arbejder på at udvide vores journalistkreds til at få flere artikler, der omhandler de gode historier rundt omkring på de mange forskellige golfbaner, hvoraf nogle drives med ”små” penge og andre har store budgetter.

4.      DGA Demodage 2014

Der skal afholdes Demo-dage i Odense igen i år. Datoen er ikke helt klarlagt endnu, men vi forventer slut august eller primo september. Karsten Bjergø, Birger Bromann samt Vibeke Jensen står for arrangementet i år og vil trække på forskellige hjælpere efter behov.

5.      Regioner

Der har været arbejdet intenst på at få de forskellige regioner til at fungere bedre og det går planmæssigt fremad med de 3 primus motorer, Per for Sjælland og Øerne, Kenneth for Fyn og Jacob for Jylland. Fremover vil Vibeke også være til stede ved de forskellige arrangementer således at vi kan få indsamlet de personoplysninger vi desværre stadig mangler i vores database (evt. ny adresse, arbejdsplads, mailadresse, mobiltelefon osv.)                 

6.      Eventuelt

Punktet udgik da der efterfølgende blev afholdt et bestyrelsesseminar.