Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 11. januar 2013 kl. 09.00 i Odense
Deltagere: Bestyrelsen + suppleanter samt Vibeke    Afbud: Karsten Bjergø

Dagsorden:
1.    Status på budget
Halvårsregnskabet følger budgettet. Har tabt en lille smule på kontingentopkrævninger, da ca. 23 medlemmer har udmeldt sig efter udsendelse af opkrævning for 2012/2013. Vi er dog stadig på samme medlemstal som sidste år, da der løbende har været nye indmeldelser i løbet af sidste regnskabsår.

2.    Nedsættelse af uddannelsesudvalg
Bestyrelsen besluttede at nedsætte et uddannelsesudvalg, der skal tage sig af udførelsen af DGA’s ønsker indenfor uddannelsesområdet. Udvalget består af Michael Sandberg, Niels Kvist Sørensen og René Juel Andersen. Alle 3 brænder for at gøre uddannelsen bedre og de vil derfor kunne videreføre dette arbejde med fornyet energi.
Fokus bliver i første omgang lagt på optimering af indflydelse i forskellige udvalg, videreudvikling af eksisterende greenkeeperuddannelse og etablering af en chefgreenkeeperuddannelse evt. i samarbejde med PGA og GAF.

3.    Jubilæumsår
Vibeke fremlagde på Karsten’s vegne, hvad planerne er. Følgende blev vedtaget:
Lørdag den 14. september inviteres alle medlemmer incl. ”påhæng”, sponsorklubber, samarbejdspartnere mm. gratis i Zirkus Nemo kl. 12.00 med efterfølgende reception i dertil opstillet telt på dyrskuepladsen, Odense.
Guldklubben, Æresmedlemmer, tidligere bestyrelsesformænd samt nuværende bestyrelse og suppleanter inviteres til aften jubilæumsfest et eller andet sted i Odense. Denne fest afholdes som ”Guldklubarrangement”, som DGA afholder hvert andet år.
Alle var enige om at totalbudgettet for jubilæumsåret, alle ideer og initiativer inkluderet, er kr. 250.000

4.    Ny hjemmeside
Birger Bromann’s forslag blev kort diskuteret. Intet blev dog vedtaget udover at vi skal have en ny hjemmeside lanceret nu.

5.    DGA Ugen 2013
Martin, Anders og Jacob fortsætter som arrangørudvalg, men der er afsat penge i budgettet til at engagere Asbjørn Nyholt, som tovholder, så deadlines overholdes.

6.    Oplæg til Guldklubben. ”Den Lille Grønne”, jubilæumsår og andre tiltag
Blev enige om at tage det med Guldklubben, som var inviteret til Julefrokost kl. 11.00.

7.    Evt.
Intet her

Næste møde afholdes den 12.-13. marts i Kursuscentret Nordjylland (hjemrejse den 13. efter morgenmad)

Referat fra Guldklubmøde inden Julefrokost
Deltagere: Alle Guldsponsorer var repræsenteret med en eller to mand dog afbud fra E. Marker, PAC og Bayer

Der var på forhånd ingen fastsat dagsorden, men følgende blev vedtaget:

Fin opbakning til Zirkus Nemo.
Der skal laves 350 stk. Polo-shirts med Guldklubbens logoer på ryggen (12 stk. logoer). Poloerne uddeles til deltagerne ved DGA masters turneringerne i 2013. Per Sørensen tager sig af koordinationen her.

Michael tjekker priser og finder et egnet design af Jubilæums-tøj.

”Den lille Grønne” savnes stadig af mange selv om vi ikke har trykt den siden 2009. Vibeke finder ud af, hvad det koster at få den trykt igen. Alle oplysninger kan stadig trækkes ud fra vores hjemmeside, men mest stemning for at trykke ”Den lille Grønne” igen hvert år, som førhen.
Evt. kan 2 til 3 årlige opdateringer/rettelser udformes i form af labels til ”Den lille Grønne”.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.