Referat fra bestyrelsesmøde den 12.-13. marts 2013 (Hotel Sanden Bjerggård, Slettestrand)
Deltagere: Martin Nilsson. Michael Sandberg, Per Sørensen, Anders Nielsen, Jacob Arnkvist, Kenneth Rungsted, Niels Kvist Sørensen, Vibeke Jensen samt Niels-Peter Jensen, BioNutria i stedet for Jens Peder, der ikke kunne komme.
Afbud: Karsten Bjergø og Rene Juel Andersen

1.    Siden sidst
DGA har deltaget i mange møder vinteren over:
DGA-DGU: Møde om eksisterende samarbejde, STERF midler, miljøpris, DGA jubilæum, DGU sølvnål til Karsten Bjergø, chefgreenkeeperuddannelse
DGA-DGU-Miljøstyrelsen: Møde om indberetningsportal
DGA-DGU-GAF-PGA: Generelt om golfbranchen, arbejdsvilkår i golfklubberne, fælles tiltag
FEGGA: Fælles nordisk møde om uddannelse, præsentation ved konferencen af vores nye pesticidlov
STERF: Sortsguide udsendes med Greenkeeperen
Miljøministeriet: Deltagelse i udvikling af en friluftspolitik
DGA-GAF-PGA: Møde om uddannelse

2.    Økonomi Greenkeeperen
Meget flot magasin, men bestyrelsen vil gerne have sideantallet skåret ned til 68 sider som vores tilbud fra Zeuner Grafisk lyder på. Jens Christensen, Keeper’s artikler fra udlandet er meget fine, men der var stemning for at spørge Jens om han kan levere artikler fra danske golfbaner i stedet for. Ligeledes kunne det også være godt at få forsidefotos fra Danmark.
Selve økonomien i bladet lider en lille smule under at der stadig er vigende annoncesalg. Mange af vores tidligere annoncører ønsker ikke at være med mere, da de intet sælger til golfbranchen længere.

3.    Økonomi, overordnet
Der er kun 3,5 måned tilbage af regnskabsåret og vores budgetlagte overskud på kr. 95.000 ser ud til at kunne holde.  Alle budgetlagte tal holder indtil nu.

4.    Uddannelsesudvalget
Michael fortalte om udvalgets møde med Annie, AMU-Nordj. vedr. struktur og fremtidigt samarbejde. Desværre kan vi kun få en person med i LUU på Sandmosen og Vilvorde. Vi har osse kun en plads i Det Faglige Fællesudvalg. Niels/Anders deltager i LUU/Sandmosen og  ?/Michael på Vilvorde. Vi har lagt en strategi( som vi arbejder videre med i 2013), hvor vi forsøger på at påvirke udd. stederne i retning af de fælles europæiske udd.mål(beskrevet af EGEU, European Greenkeepers Educational Unit), hvis de ikke er opfyldt i forvejen.
Michael fortalte ligeledes om Niels’ og hans møde med GAF og PGA på University College Nordjylland, om oprettelse af en fælles lederudd. på akademi-niveau, med opstart primo 2014. Endvidere var der nyt om en ny Nordisk Course Manager udd. , som Islands repr. i FEGGA er ansvarlig for. Vi deltager med 1-2 mand i Field Days på Landvik i juni, såfremt der afholdes et fælles nordisk udd.-møde og formodentlig på Island i september, såfremt der er noget konkret vedr. den fælles Nordiske C.M.-udd.

5.    Jubilæumsfesten
Fredag den 8. marts var Karsten, Vibeke og Michael ude at se på lokaliteterne vedr. vores jubilæumsfestdag den 14. september i Odense. Det blev besluttet at flytte selve receptionen fra et telt på Dyrskuepladsen til selskabslokalerne på  Fyns Væddeløbsbane, som har de flotteste lokaliteter at byde på. Her venter fri bar (vin, øl, vand) samt en lækker frokostbuffet efter cirkusforestillingen.
Der udsendes ligeledes en trykt invitation til sponsorer, æresmedlemmer, tidligere formænd og de respektive organisationer, med angivelse af antal inviterede, så vi undgår misforståelser. Det blev understreget at det først og fremmest er et arrangement for vores MEDLEMMER.

Jubilæumsudvalget anmodede om en ekstra bevilling fra bestyrelsen på kr. 50.000,- til dækning af merudgifter til reception og som buffer for uforudsete udgifter(flere deltagere til receptionen f.eks.), hvilket en enig bestyrelse bevilgede. Dog med en løftet pegefinger fra Formanden og Kassereren, om at begrænse udgifterne.

Der er aftalt en rabatordning med Scandic Hotel Odense, og der arbejdes på greenfee- rabat til ledsagere til dem som måtte ønske at tilbringe lidt ekstra tid på Fyn.

Sidst i uge 12 lægges der en ny REVIDERET indbydelse ud på hjemmesiden.

Medlemmer som ligger inde med relevant billede/film materiale fra DGA’s historie, vil via hjemmesiden blive opfordret til at indsende det til Michael, som så vil redigere det til brug for Info-skærmsvisning under receptionen, en slags digitalt Jubilæumsskrift.

6.    Jubilæumsskrift
Greenkeeperen nr. 4 udgår til fordel for et Jubilæumsskrift. Herved kan vi skubbe både annonceindtægter og pris på trykningen over i Jubilæumsskriftet. Det påtænkes, at lade Asbjørn Nyholt stå for opgaven.

7.    Logokonkurrence
Der var indkommet forslag fra 8 personer, hvoraf nogle havde sendt flere variationer omkring et nyt logo til vores forening.
Der arbejdes nu intenst på især et af forslagene, hvor der måske lige skal en lille ”ændring til”.

8.    Hjemmeside
Atter engang må vi konstatere, at vi trænger hårdt til at få en meget bedre hjemmeside.

9.    DGA Ugen 2013
Martin, Jacob og Anders ønsker praktisk hjælp til at få programmet på plads og Martin har forespurgt Asbjørn Nyholt og Annie Sønderby (Sandmosen), hvad der kan gøres her.

10.    Sponsorer og sponsorprogram
Kenneth ville gerne helt nøjagtigt have præciseret, hvad må man som arrangør af markvandringer invitere med udover medlemmerne selvfølgelig. Kun GULD og SØLV sponsorerne må inviteres med til markvandringer i regionsregi. (ingen lokale leverandører). Er det derimod ERFA-gruppen, der afholder et arrangement kan man her invitere hvem man ønsker at se til arrangementet.

11.    Eventuelt
Telefonpenge til bestyrelse udbetales nu. Ligeledes honorar /husleje til Karsten Bjergø.
Regionerne fungerer stadig ikke godt nok alle steder. Per ville gerne om der kunne skubbes på fra de bestyrelsesmedlemmer der bor nærmest de regioner der er ”lidt stille”.
Der fremkom forslag på at få en artikel i et af de næste blade omkring foreningens advokat Morten Ligaard.
Og så men ikke mindst – der er annonceret en forkert dato på vores jubilæumsarrangement i Odense. Dagen er den 14. september ikke den 28. Der arbejdes på at få dette kommunikeret ud til alle i løbet af meget kort tid.
Per Sørensen er blevet udvalgt til at sidde i det friluftspolitiske netværk. (besked fra miljøminister Ida Auken). Der er i alt 100 pladser i netværket, så vi kan vist godt være stolte af dette.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.