Referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2014 (Brøndby)
Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Kenneth Rungsted, Vibeke Jensen
Afbud: Rene Juel Andersen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Jacob Arnkvist

• Erhvervsklubbens bestemmelser
Vi er nu begyndt at tage Erhvervsklubben i brug og flere fortolkningsspørgsmål er opstået især omkring DGA Masters og DGA Markvandringer.
Ved gennemgang af de forskellige tilkøb blev det bestemt at:
DGA Masters: Deltagergebyr på kr. 600,00 gælder for firmaet (én deltager inkl. turneringsfee og forplejning) Deltagere udover én person skal betale for turneringsfee og forplejning.
DGA Markvandring: Deltagergebyr på kr. 600,00 pr. markvandring gælder for én person inkl. forplejning. Deltager der flere skal der betales for forplejning for disse på max. kr. 200,- pr. person.

• Budget 2014/2015
Vi gennemgik budgettet punkt for punkt og forventer at ende med et overskud på ca. kr. 70.000.

• Generalforsamling/Uge 45
I forbindelse med uge 45 afholdes der generalforsamling onsdag aften den 5. november kl. 19.30.
Vi mangler en kandidat til en bestyrelsespost, da Rene ikke ønsker at genopstille.
Bestyrelsen bedes møde mandag den 3. november kl. 15.00 til et møde med regionslederne således at vi kan få koordineret de forskellige aktiviteter landet over og ligeledes sætte regionslederne ind i Erhvervsklubbens ”regler”. Efter aftensmaden afholdes der ordinært bestyrelsesmøde.

Referenter: Martin og Vibeke