FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Generalforsamling

21. maj 2021

regnskabsår 2019/2020

Generalforsamling regnskabsår 2019/2020

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Danish Greenkeepers Association

 

Odense Eventyr Golf

Falen 227, 5250 Odense SV

 

Onsdag den 9. juni 2021, kl. 12.30

 

                             Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Formanden aflægger beretning
  • Regnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses suppleant
  • Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  • Eventuelt

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg:                                                    Suppleanter på valg:

Jesper Kristensen – modtager ikke genvalg

René Juel Andersen – modtager genvalg                                         pt. ingen

Henning Hans Nissen – modtager genvalg

Jørgen Mirdahl Pedersen – fratræder som bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsen foreslår Jesper Brandt, Aalborg og Steen Mikael, Asserbo, som nye bestyrelsesmedlemmer.

På bestyrelsens vegne

Jesper Kristensen

Del dette indlæg