FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat bestyrelsesmøde 10 maj 23

17. maj 2023

Referat 10. maj onlinemøde

Skills
·
Der arbejdes på at vi får en præsentation stand i 2024 og en arbejdende stand 2026

Student of the year
· Jesper og Rune har været til møde med E.Marker og der arbejdes på at vi kan få en Student of the year i 2024

Censor Sandmosen og Vilvorde
·
Der skal findes 5 egnede både til Vilvorde og Sandmosen
· På Sjælland er det Nick, Nicholas og Mads ansvarlig
· I Jylland er det Jesper, Henning og Rune ansvarlig

Uddannelse
· Idrættens Udviklingscenter har tilbudt en lederuddannelse. Det arbejdes der videre på

Trivselsundersøgelse
· Den præsentation der var på DGU’s repræsentantskabsmøde lægges på hjemmesiden. Der laves et link på Facebook. 

DGA-ugen 46
· Mads og Jesper har oplæg klar til næste bestyrelsesmøde i Esbjerg.

60-års Jubilæum
· Tages vi op på næste møde.

Greenkeeperen og Karin
· Magnus Heunicke en artikel til vores næste blad om hvordan han ser fremtiden for brug af pesticider på rekreative arealer og biodiversitet.
· Næste redaktionsmøde er den 14. juni
· Karin er i gang med at lave nyhedsbrev om de baner der spilles DM og DGA mastes på.

Erhvervsklubben
· Vi har fået et nyt medlem i Erhvervsklubben Konsulent IMO
· Havdrup maskinforretning stopper som Erhvervsklubmedlem

Roadshow
· Der er tilmeldt 18 Erhvervsklub medlemmer nu

DM greenkeepere
· Der er pt. 30 tilmeldte.
·
Der afholdes bestyrelsesmøde dagen før, den 14. juni

Have&landskab
· Har forespurgt om vi kan hjælpe med demo areal. Nick har undersøgt muligheden og vender tilbage til HL og meddeler at det har vi ikke mulighed for.

Erhvervsklubben
· Erhvervsklubben er meget positive og ny lokation til DGA-ugen 46

Regnskab
· Gennemgået – Der vil komme et overskud.
· Har møde med ny revisor i næste uge.

Rejselegater
·
Henning og Per laver et nyt oplæg til næste møde

Medlemmer
· Der er pt. 637 medlemmer vi runder 640 i denne uge
· Der udsendes en oversigt i næste uge til de klubber som betaler for deres ansatte med hvem de har på listen. Der vil være nogen som de ikke har fået afmeldt. 

Evt.
· Ikke noget under eventuelt

Del dette indlæg