FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat bestyrelsesmøde Aalborg golf Club tirsdag den 8/9 2021.

28. september 2021

Siden sidst:

Steen Mikael, havde undersøgt prisen på et rigtigt Dga medlemskort, og mulighed for vi kunne vedhæfte det september bladet. Vi vil se på det over vinteren, og lave det til næste års udgivelse.

Ny skribent morten buchhøj, ville forsat gerne skrive nogle artikler om greenkeeping for os. 

Henrik: Referat med fra Luu sandmosen.

Nicholas: DGU Rep. Møde, dimension på RTS

Per: Maskiner under broen, er i praktik i foreningen, med målet om at blive vores nye sekretær.

Bendy: Gule ærter, aflyst på Fyn. 

Jesper: intet nyt.

René: Lavet blad og uge 46, DGU Rep.møde, Holdt møde med DGU Torben Kastrup. 

Rejsefonden:

Bestyrelsen er selvkørende med udvælgelse af emner til at få støtte fra fonden. 

Kriterier for at få.

: Der skal laves en artikel enten til bladet, eller hjemmesiden. Der kan fås hjælp til denne opgave, så skal ikke værre det der holder en fra at søge.

Der laves en liste på hjemmesiden, over hvem der har fået, og til hvad.

 

Senior klub:

Der er kommet et ønske om at støtte en gruppe, af vores senior medlemmer, som vil lave en senior ”erfa” gruppe.  Det blev vedtaget som et godt initiativ, og der ses gode muligheder i forsat at kunne drage nytte af deres store erfaring, og evt. lave et mentorkorps, som kunne rykke ud og støtte op om de svære situationer som desværre stadig er derude. Hjælpe nye unge i branchen, så de ikke glider ud til andre fag.

 

Generalforsamlingen uge 46: 

Nicholas og Henrik ønsker begge genvalg.

Steen Mikael overtog Jørgens plads, og er på valg igen, og han ønsker også genvalg.

Per går ud af bestyrelsen, og derfor skal der findes en ny til bestyrelsen, og tage kassere tjansen.

Og vi vil gerne finde en suppleant også. 

Næste møde Rønnes hotel mandag den 15 november.

Del dette indlæg