Stilling nr. 1:
En person med interesse for maskiner og med greenkeeper erfa-ring/stort kendskab til golf. Eller en mekaniker der gerne vil prøve no-get nyt og lære greenkeeping.

Den heldige vil komme til at arbejde sideløbende med vores nuvæ-rende mekaniker for at lære hvordan maskinerne vedligeholdes og ikke mindst sættes op og justeres.
For den rigtige person vil der blive mulighed for at tage over i 2019, hvor vores nuværende mekaniker stopper.

Stilling nr. 2:
En sæsonarbejder i 6 – 8 mdr.
Personen skal mindst have erfaring med greenkeeping eller meget stor erfaring med golfspillet. Arbejdet består i at deltage i den daglige vedli-geholdelse af golfbanen.
For begge stillinger gælder, at ansættelsestidspunktet vil være omkring den 1. marts afhængigt af hvordan vejret udvikler sig.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2018. Ansøgning med CV og rele-vante bilag sendes pr. mail til chefgreenkeeper Adam Evans på adres-sen adam@fh-greenkeeper.dk og med Cc: til klubbens sekretariat kon-takt@fhgk.dk
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 6 og 7.

Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til Adam Evans 2122 1335