År 2017, den 25. august afholdtes Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Greenkeeperforening hos Københavns Golf Klub.

Som dirigent valgtes advokat Morten Ligaard.

Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens forslag om ”Oprettelse af ny kategori af aktivt medlemskab af DGA”, som bilagt i indkaldelsen, blev bragt til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med enstemmighed.

-oo0oo-

Afslutningsvis bemyndigede generalforsamlingen dirigenten til at foretage sådanne ændringer i eller beføjelser til det vedtagne, herunder ændring af vedtægter, ændring af navn eller andet, som måtte blive forlangt af Erhvervsstyrelsen som betingelse for registrering af det passerede på generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamling, den 25. august 2017

Som dirigent

Advokat Morten Ligaard