Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell, Middelfart onsdag den 22. august 2018 Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen  – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen  – Henrik Hvilshøj Lindberg – Karsten Bjergø – Vibeke Jensen Dagsorden: Pkt. 1 Siden sidst Per: Har talt med Torben Kastrup.. Læs mere →

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen  – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen  – Vibeke Jensen Afbud: Karsten Bjergø – Henrik Hvilshøj – Joe Stachowiak Dagsorden: Pkt. 1            Siden sidst TSOY: Kun 5 ansøgere i år. Der arbejdes stadig på at ændre lidt på konceptet. Miljø:.. Læs mere →

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen – Karsten Bjergø – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen – Henrik Hvilshøj Lindberg – Joseph Peter Stachowiak – Vibeke Jensen   Ekstraordinær generalforsamling kl. 10.00 Som ordstyrer blev valgt Rene Juel Andersen, der kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen.. Læs mere →

Deltagere: Jesper Kristensen (JK), Per Sørensen (PS), Karsten Bjergø (KB), Henrik Hvilshøj Lindberg HVL), Rene Juel Andersen (RJA), Jørgen Mirdahl Pedersen (JMP), Henning Hans Nissen (HHN), Joseph Peter Stachowiak (JPS) og Vibeke Jensen Afbud: Nicholas Juul Andersen (NJA) Dagsorden: 1. Siden sidst JK: DGU har lige afholdt deres roadshow og fået to nye sponsorer ind.. Læs mere →

Formand for bestyrelsen Martin Nilsson bød forsamlingen velkommen til årets generalforsamling. Herefter foreslog formanden straks at gå til første punkt på dagsordenen. 1. Valg af dirigent Advokat Morten Ligaard blev enstemmigt valgt til generalforsamlingens dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt den 10. oktober. 2. Valg af stemmetællere I lighed med.. Læs mere →

Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Jesper Kristensen, Henrik Hvilshøj Lindberg, Mikael Rasmussen og Vibeke Jensen Afbud: Rene Juel Andersen og Dennis Willadsen Dagsorden: 1. Årets resultat Årsresultat for 2016/17 blev et overskud på kr. 112.000, hvilket må siges at være tilfredsstillende 2. Budget 2017/18 Vi påregner et overskud på kr… Læs mere →

År 2017, den 25. august afholdtes Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Greenkeeperforening hos Københavns Golf Klub. Som dirigent valgtes advokat Morten Ligaard. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Bestyrelsens forslag om ”Oprettelse af ny kategori af aktivt medlemskab af DGA”, som bilagt i indkaldelsen, blev bragt til afstemning. Forslaget blev vedtaget med enstemmighed… Læs mere →

Afbud: Jesper Kristensen og Mikael Rasmussen Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Rene Juel Andersen, Dennis Willadsen, Henrik Hvilshøj Lindberg og Vibeke Jensen 1) Siden sidst. FEGGA, DGU Rep. møde, møde med Torben Kastrup, markvandringer, andre møder fra andre bestyrelsesmedlemmer? Martin og Niels deltog i FEGGA konference i Portugal. Artikel herfra.. Læs mere →

Referat bestyrelsesmøde 10 December Læs mere →

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. oktober Mødested: Trelleborg Golfklub, Oksebrovej 13, 4200 Slagelse   Til stede:           Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jesper Kristensen og Vibeke Jensen   Dagsorden: 1.     Budget 2015/2016 (vedhæftet) Budgettet for 1/7 2015 til 30/6 2016 blev godkendt og fremlægges herefter på generalforsamlingen.. Læs mere →