Deltagere: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen – Henrik Hvilshøj Lindberg – Karsten Bjergø – Vibeke Jensen 1. Kort nyt fra diverse mødeaktivitet Jørgen: Deltaget i LUU møde. Torben Rønnebæk erstattet af Mads Xxxxx. Der skal ændres på strukturen i.. Læs mere →

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen   – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen  – Henrik Hvilshøj Lindberg – Karsten Bjergø – Joseph Stachowiak – Vibeke Jensen Afbud: Nicholas Juul Andersen Dagsorden: Pkt. 1 Siden sidst Jesper: TSOY 2019 er ved at blive sat i gang. Kåring den 23. maj (Made.. Læs mere →

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen  – Nicholas Juul Andersen – Henning Hans Nissen  – Henrik Hvilshøj Lindberg – Vibeke Jensen Afbud: Karsten Bjergø – Jørgen Mirdahl Pedersen Dagsorden: Pkt. 1 Siden sidst AMU kursus: Per er blevet kursus teamleder på Sjælland på en rækker kurser oprettet i AMU-regi. Kursusudgiften udgør.. Læs mere →

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell, Middelfart onsdag den 22. august 2018 Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen  – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen  – Henrik Hvilshøj Lindberg – Karsten Bjergø – Vibeke Jensen Dagsorden: Pkt. 1 Siden sidst Per: Har talt med Torben Kastrup.. Læs mere →

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen  – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen  – Vibeke Jensen Afbud: Karsten Bjergø – Henrik Hvilshøj – Joe Stachowiak Dagsorden: Pkt. 1            Siden sidst TSOY: Kun 5 ansøgere i år. Der arbejdes stadig på at ændre lidt på konceptet. Miljø:.. Læs mere →

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen – Karsten Bjergø – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen – Henrik Hvilshøj Lindberg – Joseph Peter Stachowiak – Vibeke Jensen   Ekstraordinær generalforsamling kl. 10.00 Som ordstyrer blev valgt Rene Juel Andersen, der kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen.. Læs mere →

Deltagere: Jesper Kristensen (JK), Per Sørensen (PS), Karsten Bjergø (KB), Henrik Hvilshøj Lindberg HVL), Rene Juel Andersen (RJA), Jørgen Mirdahl Pedersen (JMP), Henning Hans Nissen (HHN), Joseph Peter Stachowiak (JPS) og Vibeke Jensen Afbud: Nicholas Juul Andersen (NJA) Dagsorden: 1. Siden sidst JK: DGU har lige afholdt deres roadshow og fået to nye sponsorer ind.. Læs mere →

Formand for bestyrelsen Martin Nilsson bød forsamlingen velkommen til årets generalforsamling. Herefter foreslog formanden straks at gå til første punkt på dagsordenen. 1. Valg af dirigent Advokat Morten Ligaard blev enstemmigt valgt til generalforsamlingens dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt den 10. oktober. 2. Valg af stemmetællere I lighed med.. Læs mere →

Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Jesper Kristensen, Henrik Hvilshøj Lindberg, Mikael Rasmussen og Vibeke Jensen Afbud: Rene Juel Andersen og Dennis Willadsen Dagsorden: 1. Årets resultat Årsresultat for 2016/17 blev et overskud på kr. 112.000, hvilket må siges at være tilfredsstillende 2. Budget 2017/18 Vi påregner et overskud på kr… Læs mere →

År 2017, den 25. august afholdtes Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Greenkeeperforening hos Københavns Golf Klub. Som dirigent valgtes advokat Morten Ligaard. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Bestyrelsens forslag om ”Oprettelse af ny kategori af aktivt medlemskab af DGA”, som bilagt i indkaldelsen, blev bragt til afstemning. Forslaget blev vedtaget med enstemmighed… Læs mere →