Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Jesper Kristensen, Henrik Hvilshøj Lindberg, Mikael Rasmussen og Vibeke Jensen
Afbud: Rene Juel Andersen og Dennis Willadsen

Dagsorden:

1. Årets resultat
Årsresultat for 2016/17 blev et overskud på kr. 112.000, hvilket må siges at være tilfredsstillende

2. Budget 2017/18
Vi påregner et overskud på kr. 64.000 for kommende år 2017/18

3. DGA Demo 2018. Status og plan for ”Maskiner under broen”
Vi har sagt ja til at være med på MUB og tager en snak med vores ikke maskinhandlende erhvervsklubmedlemmer til DGA Masters i Værløse den 5. okt.

4. Oprettelse af en rejsefond eller lignende
Der arbejdes med at oprette en rejselegatkonto, således at vores medlemmer kan ansøge om tilskud til at tilegne sig ny viden indenfor greenkeeping osv. Se vedhæftede foreløbige forslag.

5. Væksthæmmere
Producenten af væksthæmmeren ”Clipless” har fået produktet godkendt til brug på golfbaner og rekreative arealer. Nu mangler der bare en høring om det skal indgå i vores pesticidbekendtgørelse. Det er bestyrelsens holdning, at anbefale at produktet kan bruges når det nu engang er blevet godkendt. Bestyrelsen er dog bekymret for om brugen af væksthæmmere i sidste ende er gavnligt for dansk greenkeeping

6. Regler for spil på andre baner
Vi har nu nedskrevet reglerne for frit spil på DGA medlemskort. Se vedhæftede.

7. Status for eksisterende uddannelser, ad hoc udvalg, CBS uddannelse, Benny Würtz
Martin:  Der kommer kursuser med Benny Würtz henover vinteren
Niels: Mht. eksisterende uddannelse har der været møde i Det Faglige Fællesudvalg, og her blev alle fag gennemgået punkt for punkt. Der blev drøftet ændringer af punkterne og hele uddannelsespakken. Opfølgende møde afholdes 6. november, hvor Henrik deltager.
Lederuddannelsen er nedlagt for denne gang pga. manglende interesse, og kan evt. tages op igen, hvis det vurderes relevant.

8. DGA ugen
Program er næsten klar til udsendelse. Tegner til at blive nogle rigtig gode kursusdage

9. Forberedelse af Generalforsamling
Dirigentklokke medbringes og ellers alt som vanlig

10. Vores afholdte ekstraordinære generalforsamling
Blev afholdt i Københavns Golfklub med eneste deltager, Martin og Morten Ligaard, som dirigent.
Forslaget blev vedtaget og vi kan nu optage seniormedlemmer i vores forening.

11. Æresmedlemmer og Årets Greenkeeper
Gennemgang af mulige kandidater til Årets Greenkeeper. To nye æresmedlemmer udnævnes. Karsten motiverer Bendy Sørensen og Martin Nilsson, Agnar Kvalbein.

12. Formandens kasketter.
DGU, GAF, PGA, MST, Miljøpris, TSOY, FTMI, Würtz, FEGGA
Kort gennemgang af disse ”poster”. Martin vil gerne stadig fremover deltage i FEGGA.

13. Bestyrelsens sammensætning
Niels vil trække sig til næste år efter hans valgperiode udløber her. Ny kandidat til uddannelsesudvalg skal findes i bestyrelsen.
Der tages kontakt til nogle kandidater, som bestyrelsen gerne vil have som nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Martin og Dennis, der ikke ønsker genvalg.

14. Eventuelt
Ingenting

Referenter, Martin og Vibeke