Afbud: Jesper Kristensen og Mikael Rasmussen
Deltagere: Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, Rene Juel Andersen, Dennis Willadsen, Henrik Hvilshøj Lindberg og Vibeke Jensen

1) Siden sidst. FEGGA, DGU Rep. møde, møde med Torben Kastrup, markvandringer, andre møder fra andre bestyrelsesmedlemmer?
Martin og Niels deltog i FEGGA konference i Portugal. Artikel herfra i Greenkeeperen nr. 1.2017.
Martin og Per deltog i DGU’s repræsentantskabsmøde og fik talt med en del af de andre deltagere. Et udmærket møde.
Martin og Torben Kastrup har haft møde omkring uddannelsesstrategi for greenkeepere. Der er enighed om, at grunduddannelsen og efteruddannelsen skal styrkes. DGU vil overveje at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om kvaliteten af det eksisterende uddannelsestilbud og fremtidens behov. Undersøgelsen vil gennemføres i samarbejde med DGA

Markvandringerne de forskellige steder har været nogle gode arrangementer.

2) Status økonomi. Vibeke
Foreningens økonomi er i god gænge og 2016/17 tegner til et overskud på omkring kr. 120.000-150.000.
Drøftelse omkring evt. at afsætte kr. 50.000 i en pulje, der kan ansøges om mht. kurser, rejser mm. I greenkeeper regi.

3) Uddannelse. Nyt fra Niels og René om vores ad hoc-udvalg, samarbejde mellem GAF, PGA og DGA om uddannelse og kurser
Ad hoc-udvalg og lokal-udvalg. Se vedhæftede information fra Niels.
Rene vil lægge referater fra AMU uddannelsesmøderne på facebook. Har talt med en del af eleverne på Sandmosen og hørt de samme beklagelser såsom intet socialt og savn af ”virkelighedens verden” i undervisningen. Andre har dog også hørt positive og tilfredse kommentarer fra AMU kurserne.
Martin har talt med GAF og PGA omkring at gå sammen om lederuddannelse. Kurserne skal helst holdes udgiftsneutrale for klubben, for at få så mange deltagere med.

4) DGA Ugen 2017. Jesper
Se vedhæftede oplæg fra Jesper. Martin orienterede kort på Jesper’s vegne.

5) Årets greenkeeper og æresmedlem. Per
Der blev diskuteret indtil flere forslag til hhv. Årets greenkeeper og æresmedlemsskab. Rene ville gerne, om vi fik lavet nogle kriterier ud fra hvilke, vi kan vælge Årets Greenkeeper.

6) Seminar. Ryder Cup. Martin
Martin er snart klar med et endagskursus (25. oktober) med brugerbetaling samt opbakning fra DGU, TORO og DGA.

7) TSOY. Status. Martin
Martin orienterede om årets kandidatfelt og om omorganiseringen af dommerkomiteen.

8) DGA Demo 2018. Maskiner under broen. Martin
Arbejdet med at afholde DGA Demo 2018 er startet ve, at der vil blive afholdt møder med en række interessenter. Bestyrelsen er åben for selv radikale ændringer i konceptet for at fortsat at have en attraktiv messe for alle leverandører og gæster.

9) DGA Ung. René
Rene vil stå i spidsen for at unge greenkeeperelever kan mødes og få et netværk.

10) Forberedelser til DM i golf. Per
Per er klar til DM. I år med meget større præmier, da vi har valgt ikke mere at deltage i NM hvert andet år. Tilbagemeldingerne fra de sidste mange års deltagere har ikke været særlig positive.

11) Den ekstraordinære generalforsamling. Jeg har intet hørt fra Morten Ligaard .
Desværre ingen tilbagemelding endnu fra Morten Ligaard om dato for afholdelsen.

12) Eventuelt
Rene vil gerne ansøge om et rejsetilskud til French Open, hvor han deltager som frivillig greenkeeper. Han fik bevilget kr. 3.000,- mod at skrive en artikel med fotos til Greenkeeperen bagefter.

13) Middag og sjov

Referent: Vibeke og Martin