Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. oktober

Mødested: Trelleborg Golfklub, Oksebrovej 13, 4200 Slagelse

 

Til stede:           Martin Nilsson, Per Sørensen, Karsten Bjergø, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jesper Kristensen og Vibeke Jensen

 

Dagsorden:

  1. 1.     Budget 2015/2016 (vedhæftet)

Budgettet for 1/7 2015 til 30/6 2016 blev godkendt og fremlægges herefter på generalforsamlingen den 11. november.

  1. 2.     Generalforsamling. Emner til bestyrelsen? Dennis Willadsen, Stensballegaard vil gerne være suppleant.

Enigt godkendt af alle. Ser frem til at få Dennis med i bestyrelsesarbejdet.

  1. 3.     Årets Greenkeeper.

Alle blev hurtigt enige om, hvem der skal være Årets Greenkeeper 2015.

  1. 4.     DGA Masters

Det blev besluttet, at for at få alle 4 Masters ensrettet, udarbejdes der et ”kørekort”, der fastlægger både afviklingen af selve matchen, fortæringen, præmiernes størrelse og økonomien i egenbetalingen.

  1. 5.     DGA Ugen

Det endelige program for Uge 46 er færdigt. Det påtænkes, at udsende et spørgeskema til alle omkring, hvad er det for emner, der skal tages op fremover.

  1. 6.     Uddannelse. Status på diplomuddannelsen for greenkeepere. Indmelding i det faglige udvalg.

Niels Kvist Sørensen har rykket for materiale omkring Diplomuddannelsen, men har desværre ikke hørt noget endnu. Det ønskes dog, at diplomuddannelsen skal være klar til DGU’s repræsentantskabsmøde i foråret 2016.

DGA skal forsøge på at blive medlem af ”Det faglige udvalg” således at vi kan få direkte indflydelse på uddannelsen. Niels tager kontakt til AMU for at høre om, hvad vi i DGA helt konkret skal gøre for at få en plads i udvalget.

  1. 7.     Det psykiske arbejdsmiljø. Status på vores spørgeundersøgelse.

Martin Nilsson mangler stadig svar fra PGA og GAF. DGU har meldt ud, at de ikke ønsker at deltage i undersøgelsen.

  1. 8.     Miljøprisen og Fugleprojekt.  

Vi hører desværre ikke rigtigt noget om, hvordan Miljøprisen anvendes i de golfklubber, der har vundet prisen de foregående år. Ligeledes er der færre, der søger om at deltage i udvælgelsen af næste års vinder af Miljøprisen.

Martin deltager i et møde med DOF og DGU omkring evt. oprettelse af 8 fugle-legater af kr. 4.000 pr. stk.

Det forsøges, at samle alle regionslederne mandag den 9. november kl. 17.00 i Nordjylland.