Referat:
Bestyrelsesmøde onsdag den 3. december 2014
Skovbo Golfklub, Borup kl. 09.30

Deltagere:        Martin Nilsson, Per Sørensen, Niels Kvist Sørensen, René Juel Andersen, Jacob Arnkvist, Kenneth Rungsted, Jesper Kristensen, Karsten Bjergø og Vibeke Jensen

Afbud:              Anders Nielsen

Dagsorden:

1.      Siden sidst

Ikke så meget at fortælle, da det er kort tid siden sidste bestyrelsesmøde i Nordjylland. Martin bad det nye bestyrelsesmedlem Jesper om at præsentere sig selv. Jesper begrundede sit ønske om at være en del af DGA’s bestyrelse med, at han gerne vil trække foreningen i en lidt anden retning = den sociale, da han mener at foreningen måske er blevet lidt for akademisk. Han vil også meget gerne være med til at tilrettelægge næste års Uge 45 kursus.

2. Sammensætning af bestyrelsesposter

Formand: Martin Nilsson

Næstformand: Niels Kvist Sørensen

Kasserer: Per Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer: Rene Juel Andersen, Kenneth Rungsted, Jacob Arnkvist, Jesper Kristensen

Redaktør: Karsten Bjergø

Bestyrelsessuppleant: Anders Nielsen

3.      Fordeling af ansvarsområder

DGU + GAF + PGA:                               Martin

FEGGA:                                                   Niels og Martin

STERF:                                                      Per

Uddannelse:                                           Niels og Rene

DGA-ugen:                                              Jesper, Jacob og Martin

Regioner/markvandringer:                 Kenneth, Per og Jacob

DGA Demodage:                                    Karsten og Vibeke

DGA Masters:                                         Per, Jacob og Kenneth

TSOY:                                                        Martin

Miljøpris:                                                 Martin

Erhvervsklub:                                         Per og Jacob

Økonomi:                                                Per og Vibeke

4.      Evaluering Uge 45

Bedste Uge 45 overhovedet. Fremover skal vi i DGA blive bedre til at informere golfklubbernes

bestyrelse/ledelse omkring at det er meget vigtigt at de får deres greenkeepere til at melde sig til DGA’s kurser/efteruddannelsestilbud.

Det er ønskeligt at have 2 linjer fremover på Uge 45 og engelsk er ved at blive ”et must”.

Uge 45 rykkes evt. til uge 46 eller 47 i 2015 og torsdagen slettes. Vi husker, at festmiddag og generalforsamling ligges på samme dag og at festmiddagen ”oppes” lidt.

5.      Erhvervsklubben

Det påtænkes at afholde et brunchmøde i begyndelsen af det nye år med Erhvervsklubben, hvor vi i fællesskab kan evaluere det første halve års tid.

6.      Foreningens økonomi

Regnskabstallene følger pænt budgettet. Det undersøges om vi kan få vores Greenkeepermagasin udsendt sammen med DGU’s blad GOLF, herved kan vi spare en masse penge på porto.

7.      Greenkeeperen årgang 2015

Martin vil gerne have et bladudvalg igen. Der afholdes møde med Asbjørn og Karin omkring økonomi og fagligt niveau for 2015. DGA skal indmeldes i Videnstjenesten.

8.      Trivsel på arbejdspladsen

Skal have DGU, GAF og PGA med til at afholde et par seminarer/foredrag i foråret omkring trivsel på arbejdspladsen.

9.      DGA Facebookgruppen

Der er begyndt, at være en tendens til kommercielle indlæg på vores Facebook gruppe hvilket den ikke var tiltænkt til. Kenneth agerer moderator.

10.   Hjemmesiden

Gemmes til næste gang, da tiden var gået.