18 apr 2018
april 18, 2018

Rejselegater

0 kommentarer

Regler for rejselegater

• Der står i vores vedtægter at foreningen har en konto, hvor medlemmer af DGA
kan søge om et legattilskud til rejser eller videreuddannelse.

• Opstartsbeløb i 2018 er på kr. 100.000.

• Bestyrelsen fremlægger hvert år forslag til om og i givet fald, hvor stort beløb der
skal overføres fra foreningens konto til rejselegat kontoen. Det er op til
generalforsamlingen at fastsætte beløbet, der både kan være større eller mindre
end bestyrelsens forslag.

• Rejsen eller videreuddannelsen skal have det klare formål, at man tilegner sig ny
viden inden for området greenkeeping for brug på golfbaner.

• Eksempler på hvilke områder der kan søges til:
– Seminarer både i Danmark og udlandet f.eks. Landvik fielddag.
– Ophold/arbejde på andre golfbaner i Danmark eller udlandet.
– Arbejde som frivillig på European tour i udlandet.
– Videreuddannelse i Danmark eller udlandet.

• Der kan søges om maksimum 70% af omkostningen pr. gang. Komiteen, som
uddeler rejselegatet, kan i specielle tilfælde dispensere fra dette.

• Der kan søges 2 gange om året. Henholdsvis til 1. maj og til 1. oktober.

• Sammensætningen af komiteen ser sådan ud:

• Jesper Kristensen Formand DGA
• Per Sørensen Kasserer DGA
• Morten Terkelsen Esbjerg Golfklub
• Søren Himmelstrup Sandmosen
• Torben Kastrup Petersen DGU

Download ansøgningsskema her