Eftersåning

Er du egentlig klar over, hvor mange kilo frø du skal bruge, for at skifte kultur på dine greens? Hvad skal man efterså med fremover på fairways og greens for at sikre sig en god spillekvalitet og overlevelse af græsset både vinter og sommer?
Tørke, varme-, og kuldetolerance hos de forskellige græsarter.

Renovering af Nordvestjysk

Golfbanearkitekt Phillip Spogârd og Chefgreenkeeper Klaus Kappel fortæller om og viser billeder fra omlægning af dele af banen i de fantastiske omgivelser i Nationalpark Thy.

Optimering af vanding og vandingsanlæg

Mange greenkeepere har købt en fugtighedsmåler, men den bliver aldrig brugt. Få inspiration til hvordan du kan skabe enkle rutiner til at få større viden om jordens indhold af plantetilgængeligt vand som grundlag for styring af vandingen og hvordan du skal håndtere gamle og slidte vandingsanlæg.

Eksempler på anvendelse af forskellige målemetoder til at optimere vanding i praksis. Fugtmåling. Lt, plantetilgængeligt vand, teksturanalyse eller vandingsregnskab – hvilke værktøjer anvendes, hvad kan de bruges til og hvordan bliver de brugt i praksis?
Sparer du vand ved rigtig brug af fugtighedsmåler?
Sparer du gødning ved rigtig brug af fugtighedsmåler?
Er det værd at bruge tiden på målinger?
Kend din jord og indhold af plantetilgængeligt vand (teksturanalyse) + planternes behov for vand

Pleje af rough, der giver mere alsidig natur

Afbrænding af græs lokker de vilde blomster frem.
Fra pløjemark til blomsterrigt overdrev på 2 år.
Afbrænding af roughen. Erfaringer fra et par danske golfbaner.

Skadevoldere og deres bekæmpelse

Nogle sygdomme og skadedyr kan have stor økonomisk betydning for golfklubben og samtidig svær at håndtere fordi der mangler godkendte bekæmpelsesmidler. Bedre kendskab til skadevoldernes livscyklus og metoder, der griber ind i deres levevis, giver større chance for at kunne forebygge og mindske angrebets størrelse.

Bekæmpelse af gåsebiller uden pesticider? Hans Peter Ravn, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Merit Turf er kommet på EUs forbudsliste, så det er ikke længere muligt at anvende dette pesticid i kampen mod de grådige larver. Hvad findes der af alternativer, der kan have en virkning?

Status for afprøvning af metoder til at forebygge og bekæmpe dollarspot på danske golfbaner.

Vækstregulering, Clipless
Er der nogle, der har afprøvet eller tænkt sig at afprøve dette?

Ulovlig brug af pesticider – hvem har ansvaret?
I 2017 har flere golfklubber haft besøg af Miljøtilsynet. Foreløbig er en golfklub politianmeldt og skal betale en bøde på 15.000 kr., fordi de har fulgt DGUs vejledning på området.

Vi prøver at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag og hvem der er ansvarlig for hvad.

  • Oplæg fra Miljøstyrelsen/Miljøtilsynet.
  • Oplæg fra DGU
  • Oplæg fra uvildig advokat/forsikringsselskab? Rådgiveransvar!

Miljøkontrollen fortæller om de typiske fejl hos de baner, som indtil nu er besøgt. Undgå at lave en dum fejl, som er nem at undgå.

Gødning

Planternes behov for gødning i løbet af sæsonen – mængder og forhold mellem næringsstofferne.
Er det nødvendigt at tage gødningsanalyser af jorden, hvor ofte og hvilke stoffer skal der undersøges for?
Hvad er det optimale indhold af de enkelte næringsstoffer i jorden?
Er det ligegyldigt, hvilken kvælstof du anvender? Hvad er forskellene?

Derudover

Nyt fra STERF
Nyt fra Fegga
Nyt fra DGU
Og garanteret endnu mere. Blandt andet en masse hyggeligt samvær med kolleger fra hele landet.