17 okt 2017
oktober 17, 2017

Velkommen til DGA ugen 2017

0 kommentarer

Endnu engang åbner DGA og Sandmosen dørene op på Rønnes Hotel til tre dage spækket med ny viden, nye metoder og nye venskaber. Det er nu 8. gang at DGA og Sandmosen sammen afholder DGA Ugen som ubetinget er stedet hvis du vil have din viden om græspleje opdateret og udbygget.

Vi har udarbejdet et alsidigt program, der kommer ud i krogene af de problemer vi tackler i hverdagen og de udfordringer vi kommer til at stå overfor i de nærmeste par år:

– Mos og alger er et omsiggribende problem på mange golf-greens og vi har allieret os med én af landets største kapa-citeter på området.
– Dollarspot er nu for alvor kommet til Danmark. Det er på dette kursus at du kommer i dybden omkring svampen der forårsager Dollarspot og hvad du kan gøre for at modvirke spredningen af denne skadelige svampesygdom.
– Vi kan bruge formuer på afspændingsmidler, men vælger vi al-tid det rigtige produkt? Stan Kostas, Aquatrols fører os igen-nem de mange forskellige afspændingsmidlers virkemåde.
– Måske får vi allerede i 2018 adgang til at anvende vækst-hæmmere på vores golfbaner. Hvad vil det betyde for os? Er væksthæmmere det våben vi har manglet for at sikre spille-kvaliteten eller er der også en bagside?
– Alt er ikke kun kemikalier. Vi sætter fokus på naturen på vo-res smukke golfbaner med fugle, flra og fauna. Knalddyg-tige praktikere formidler deres resultater fra deres baner.
– Spillekvalitet starter med korrekt indstillede klippeled. En grundig indføring og gennemgang af klippeledsteknologi.
– Og meget, meget mere.

Vi glæder os til at byde dig og dine kollegaer velkommen til nogle festlige og lærerige dage. Glæd jer – det gør vi!Martin Nilsson, Bente Mortensen og Jesper Kristensen

Download praktiske oplysninger her