FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

2020 er biodiversistetsår – hvad sker der på golfbanerne?

05. maj 2020

De danske dyr, planter og svampe har generelt fået det dårligere de seneste 10 år, viser en opdatering af Rødlisten, som er en liste over de arter, der er i risiko for at uddø i Danmark. Af de 12.000 danske arter, som forskerne har undersøgt, er 42% allerede på Rødlisten.

Tekst og foto: Hortonom, Bente Mortensen 

Mange arter, som vi anser for at være almindelige fugle som fx viben, blishønen og nattergalen, er i fare for helt at uddø i Danmark. Dertil kommer en stor andel af vilde bier, padder, edderkopper, græshopper og svampe, som er i voldsom tilbagegang.

Biodiversiteten i Danmark er således under pres, og en af de største trusler er mangel på plads til naturen. Der er behov for handling nu på naturens vegne.

GOLFSPORTENS NATUR- OG MILJØFOND

Yder tilskud til natur- og miljøprojekter i de danske golfklubber og golfanlæg. Tilskuddet skal bidrage til forbedring af natur og miljø på de danske golfbaner.

Hvad kan der søges til?

Støtte til projekter tildeles en dansk golfklub eller et golfanlæg, som ønsker at gennemføre én eller flere særlige aktiviteter eller foranstaltninger til fremme af natur- og miljøindsatsen på deres golfbane. Indsatserne kan være et- eller flerårige.

Se mere her danskgolfunion.dk

Miljøminister Lea Wermelin konstaterer, at naturen har brug for hjælp, hvis vi skal vende tilbagegang til fremgang, så både dyr, planter og svampe kan få det bedre. Naturen er kommet på finansloven, men i regeringens natur- og biodiversitetspakke er der mest fokus på urørt skov. Det er nok ikke så aktuelt på de fleste golfbaner rundt om i landet, men der er selvfølgelig muligheder for at ændre plejestrategien for træerne også uden, at de bliver til risikotræer.

2020 er internationalt biodiversitetsår, og der vil både i Danmark og i EU blive arbejdet med, hvordan vi kan forbedre biodiversiteten i naturen.

Golfbaner i Danmark har også mulighed for at bidrage, da de indeholder større sammenhængende arealer, som kan ‘bringes i spil’ for at forbedre naturen på områderne.

Golfens miljø- og naturfond

Via den fælles Golfsportens natur- og miljøfond har Dansk Golf Union og Greenkeeperforeningen delt 100.000 kr. ud til fem natur- og miljøprojekter, som gennemføres i løbet af 2020 på forskellige golfbaner i Danmark. Fælles for projekterne er, at der er fokus på at forbedre naturen for de vilde dyr og planter.

Projekter, der har opnået tilskud

  • Dokumentation og formidling af bivenlige golfbaner – Sorø Golfklub
  • Frugtplantage og bivenlig blomstersåning – Skærbæk Mølle
  • Omlægning af sø, beplantning og formidling – Hobro
  • Afbrænding af skrænter og formidling – Ørnehøj
  • Plantning af træer – Roskilde Golf Klub

“Der var mange ansøgninger, der indeholdt ønske om beplantning og såning af bivenlige blomster.”

Der kom i alt 14 ansøgninger, og der blev søgt for mere end 600.000 kr. til puljen. Mange ansøgninger indeholdt ønske om beplantning og såning af bivenlige blomster. Der ansøges typisk om 1-årige projekter, og den generelle medfinansiering af projekterne er på omkring 50%.

I hver ansøgning har klubberne beskrevet, hvordan de vil formidle resultaterne, så vi følger løbende op på resultaterne i nyhedsbreve og i de næste numre af Greenkeeperen.


Den opdaterede Rødliste er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Du kan finde den online på redlist.au.dk


 

Er der naturforbedringer på din golfbane?

Så vil vi gerne høre om det. Kontakt Karin Norman, karin@greenkeeper.dk eller Bente Mortensen, bente@greenkeeper.dk og fortæl os om, hvilke natur- og miljøprojekter I skal arbejde med i sæsonen, og om I har fået midler udefra. Vi vil gerne lave en inspirationsliste, der er længere end de golfklubber, der har fået tilskud via Golfsportens natur- og miljøfond.

 

Del dette indlæg