Om DGA

Danish Greenkeepers Association blev grundlagt tilbage i 1963. Foreningens mål var og er at styrke faget ved at dele viden og erfaring mellem greenkeepere og ansatte på danske golfbaner samt andre interessegrupper i ind- og udland.

DGA er en upolitisk og tværfalig forening, der med et bredt spektrum af professionelle og frivillige kræfter forkuserer sine evner, ambitioner og netværk på oplysning, udvikling og dygtiggørelse af ledere samt personale i det ædle hverv som greenkeeper i golfens verden.

Mange millioner udøvere af golfsporten er dagligt afhængige af, at greenkeeperstaben optimerer golfbanernes kvalitet – uanset årstid, geografi og naturens luner. Danish Greenkeepers Associationens mål er at fremme uddannelse og arbejdsforhold for greenkeepere og greenkeeperassistenter, hvis primære arbejdspladser er golfbaner i Danmark.

Fællesskabet gør det muligt at styrke og udveksle erfaringer samt ekspertise. Forningen fremmer og formidler viden om ny teknik samt optimerede arbejdsforhold for greenkeepere. Det sker ved en målrettet dialog og åben kontakt til bl.a. Dansk Golf Union (DGU), Lov- & Miljøorgan, uddannelsesinstitutioner og markedets leverandører af teknik, udstyr og maskiner.

Et bredt udbud af sammenkomster og traditionsbundne begivenheder er med til at binde venskabelige og professionelle bånd mellem medlemmer, bestyrelse og alle andre med golf og greenkeeping som interesseområde.

Greenkeeperen
Danish Greenkeepers Association udgiver foreningsbladet Greenkeeperen fire gange årligt, der er på ca. 72 sider mættet med oplysninger, data, artikler og interviews. Greenkeeperen skaber en direkte kontakt mellem græseksperter, greenkeepere, anlægsgartnere og fagenes relevante leverandører.

  • Bliv medlem af DGA

    Bliv medlem af DGA

    Er du lønnet medarbejder på en dansk golfklub, kan du blive medlem af Danish Greenkeepers Association. Et årskontingent for chefgreenkeepere koster 1.500 kroner, mens et passivt medlemskab koster 500 kroner. Læs mere her