FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Bestyrelses møde mandag den 15 kl 15. Rønnes Hotel

29. november 2021

Afbud Bendy og Jesper.

Henrik: Deltaget i Ad hoc udvalget på teams. Skills 2022 penge til at lave en stand, vi støtter med 15.000 kr.

En måde at synliggøre faget, overfor evt nye elever. 

Den grønne karrievej. skal vi synliggøre det mere? Link på hjemmesiden

Ny app til log-bogen er under udarbejdelse. 

Skuemester seminar i roskilde, er afholdt. 

LUU møde sandmosen, afholdt i vildbjerg. Der er 12 nye greenkepeere i gang på sandmosen, det laveste antal nogensinde. 

Nye fokuspunkter til skolen, sandmosen.  

Nicholas: Deltaget i luu RTS. De er bagud grundet Coronaen, med undervisningen, og opfølgningen på log bogen. Der er mangel på faglære. 

Deltog i bogpakke udleveringen.

LUU konference Kold College den 23/11 2021

Steen Mikael: Har snakket med Morten Buchhøj, Omkring enten at skrive til bladet, og en pris på udgivelsen. 

René: Dga Uge/Uge 46. Snakken med dgu omkring info møder.

Dga ugen.

DGA Masters 2021: Gik fint, efter lidt problemer med den nye måde at betale. Vi kører den metode videre i 2022. Finalen i 2022 er i Helsingør. De andre steder findes løbende.

Medlems databasen. Har Per styr på, der mangler ikke ret mange før den er opdateret.

Steen køre videre med et fysisk medlems kort, som vi tager udgiften på at sende ud.

Kan de gamle nummer af greenkeeperen laves om fra i-paper til PDF Hannibal for en henvendelse om det.

DIV: 

Bogholder har taget over, Per har overtaget telefon, og mailen. 

Der er lavet nye papirer vare. 

Møde med spar nord, omkring at dele formuen op. Vi afventer ny kassere. 

Går super med at få nye erhvervs medlemmer. Ingen øvre grænse for antal i erhvervs klubben.

Beach flag til erhvervs klubben, så de kan reklamere om at de er medlem af DGA erhvervs klubben.

Der er besluttet at DGA giver hvert medlem af DGA en mulighed at bestille en DGA polo i Blå med påtrykt logo. 

Der er et ønske fra GAD om at de to bestyrelser mødes, og snakker omkring fælles punkter- Efter uddannelse- Maskiner under broen osv. Vi vil gerne snakke, og der tages kontakt mellem de 2 formænd.

Per træder til som sekretær fra 1 januar, og deltager i bestyrelses møder fremover, også forsat medlem af

Julefrokost og møde med erhvervs klubben.

Julefrokost for Bestyrelsen er tirsdag den 7 december kl 12. Stedet kommer.

Der findes en dato marts 2022, seminar + møde.

Del dette indlæg