FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Brønderslev Golfklub har stor succes med frivillig indsats

29. januar 2020

Mange golfklubber benytter frivillig arbejdskraft, der både kan forstærke følelsen af medejerskab og ansvar i klubben og give greenkeeperne tid til det arbejde, de er bedst til. Men det frivillige arbejde bør ikke gå ind på greenkeeperens primære domæne.

Brønderslev Golfklub i Vendsyssel har snart eksisteret i et halvt århundrede. Et område på 95 hektar, fire sløjfer på hver ni huller, knap 1000 medlemmer og en elitetrup på omtrent 40 spillere gør klubben til en af de større i Danmark. Chefgreenkeeper Søren Ørskov og de seks medarbejdere har også deres at se til i højsæsonen fra marts til oktober.

Derfor er Søren glad for de næsten 100 frivillige, der hjælper til i klubben. De giver mulighed for, at han og kollegerne kan koncentrere sig om selve baneplejen.

“Vi har et frivillighedsudvalg i klubben med en række underudvalg, der f.eks. har med skoven, søerne og skrald at gøre – ja sågar rengøring af toiletter på banen. F.eks. møder søholdet ind mange tirsdage og renser søer op. Har jeg brug for frivillige til hjælp med at fjerne en hæk, ja så ringer jeg til den ansvarlige for det hold og så ordner de opgaven,” siger Søren.

Søren Ørskov, chefgreenkeeper i Brønderslev Golfklub

Typisk efterlønnere og pensionister

De frivillige er medlemmer af klubben, og det er typisk efterlønnere eller pensionister, der påtager sig en frivillig tjans. Desuden bidrager spillerne fra eliteholdet også, når der er brug for en ekstra hånd.

Det betyder blandt andet, at Søren og de andre greenkeepere ikke skal bruge tid på at tømme skraldespande og luge ukrudt omkring klubhuset. De kan koncentrere sig 100 pct. om baneplejen, svampebekæmpelse m.v. Det, de er specialuddannede til at varetage.

Medlemmerne får medejerskab

Samtidig gavner det fællesskabet og det fælles ansvar i klubben, at det er klubmedlemmer, der gør meget af arbejdet med oprydning og vedligeholdelse af udenomsarealerne, mener Søren.

“Det giver en stærkere følelse af medejerskab, når medlemmer lægger nogle timer hver måned til en frivillig indsats. Det betyder også, at eventuelle utilfredsheder med kvaliteten af arealerne lettere bliver løst, før det bliver et reelt problem,” siger han.

De frivillige får ikke rabat på medlemskabet eller lignende for deres anstrengelser. Men hvert efterår er der en særlig turnering med gratis mad og drikke for de frivillige, hvor en sponsor bidrager med præmier til turneringen.

“Både bestyrelsen og de frivillige sætter stor pris på den årlige match, fordi det er klubbens mulighed for at sige tak til de frivillige,” siger Søren.

Frivillige kan opfattes som en trussel i de små klubber

Søren har kun positivt at sige om de frivillige i Brønderslev. Men nu er Brønderslev Golfklub også en velkonsolideret klub med to årsværk greenkeepere plus fire sæsonansatte og en elev på fuld tid.

Greenkeeperne har ingen grund til at føle sig truede af de frivillige, da de ikke kommer i nærheden af selve baneplejen. Det kan se anderledes ud i små klubber, medgiver han.

“Der er klubber, hvor det af økonomiske årsager er frivillige, der f.eks. river bunkeren. Så hvis der ikke er frivillige, bliver bunkeren ikke revet. Det kan så give meget forskellige oplevelser af banekvaliteten fra gang til gang, og det er tit greenkeeperen, det falder tilbage på. Desuden vil jeg da som greenkeeper være nervøs for, hvornår de finder en anden af mine arbejdsopgaver, de frivillige kan overtage. Så jeg synes, man så vidt muligt skal undgå at bruge frivillig arbejdskraft til selve baneplejen. Det er greenkeeperens opgave.”

Del dette indlæg