FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Der er langt fra FN’s verdensmål til green 18, men…

05. maj 2020

Sammen kan greenkeepere og golfspillere gøre golfsporten mere bæredygtig. Det er dog ikke en opgave, der kan løses af greenkeeperne alene!

Tekst & foto: Bente Mortensen

Det var hovedkonklusionen, da erfa-gruppen Sjælland mødtes i Roskilde Golf Klub for at høre nærmere om, hvordan klubben konkret har arbejdet med verdensmålene og hvilke mål, som DGU anbefaler, at golfklubberne arbejde med.

Greenkeepere fra erfa-gruppen kunne fortælle, at både nye og gamle golfspillere spørger til, hvordan klubben arbejder med verdensmålene. Der var udbredt enighed om, at det er værdiskabende og giver god mening, men det er afgørende, at hele klubben inddrages.

ANBEFALINGER TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE MED VERDENSMÅLENE

   1 Vælg de mål, som giver mest mening

   2 Vælg de mål, hvor man kan gøre den største forskel

   3 Start med at liste alle de ting, I allerede gør og se, hvordan det passer med verdensmålene

   4 Prioritér tre mål, som I vil lave mål og handlingsplaner for i sæsonen

   5 Husk at fortælle om resultaterne

Fokus på verdensmål i Roskilde Golf Klub

Roskilde Golf Klub startede med at arbejde med fem af verdensmålene i 2016, hvor klubben fik en finaleplads i forbindelse med DGU’s og DGA’s Natur- og Miljøpris.

”Vi vandt ikke, men var med i opløbet og blandt de tre finalister. Det var startskuddet til arbejdet med verdensmålene, som siden har udviklet sig, så klubben i dag arbejder med 12 ud af de i alt 17 verdensmål”, fortæller Lars Carlsen og Jan Eriksen, begge medlemmer af klubbens Miljø- og naturudvalg fortsætter:

”At vi er nået så langt skyldes, at golfklubben har etableret en arbejdsgruppe, hvor der ikke er langt fra ideer til handlinger. Udover det gode samarbejde er alle beslutningstagerne fx forretningsføreren, chefgreenkeeperen og formanden for miljøudvalget samlet i gruppen, hvilket gør det til et meget effektivt udvalg. Derudover er natur- og miljø- arbejdet en integreret del af klubbens virksomhed.”

Men nytter det noget?

Her er et par eksempler på arbejdet med konkrete verdensmål og resultater i Roskilde Golf Klub. Et af de vigtige mål er nr. 17, der handler om partnerskaber. Det definerer klubbens arbejde både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Partnerne er eksempelvis kommunen, DGU, ReHab, Nationalpark Skjoldundernes Land, Roskilde Tekniske Skole (RTS), sponsorer, DLF m.v.

Af resultater lokalt kan nævnes blomstermarker, søer, grøn-blå strategi og samarbejde med RTS. Nationalt har klubben holdt oplæg på uge 46 kurset for greenkeepere fra hele landet og internationalt i forbindelse med den internationale græskonference, som European Golfers Association afholder i 2021.

Verdensmål nr. 15 handler om livet på land. Her viser en kortlægning, at der findes 2.900 træer og buske på golfbanens arealer. De frivillige slår med le på udvalgte arealer for at fremme biodiversiteten, og i insekthotellet må du gerne lægge en pind. Der bliver årligt afholdt nattergaletur, og her deltager mellem 40 og 120 personer.

Verdensmål nr. 3 omhandler sundhed og trivsel. I 2018 blev klubbens formålsparagraffer ændret til at have klart fokus på trivsel, sociale forhold og aktiviteter. Derudover blev det præciseret, at klubben er for alle! I dag er mere end 10% af klubbens medlemmer aktive som frivillige, men der er mål om, at dette skal stige til 200 (13%) i de kommende år. Der er særligt fokus på ReHab golf, der giver klubmedlemmer, der fx har haft en hjerneblødning mulighed for at spille.

Golfsporten for verdensmålene

Torben Kastrup Pedersen fortalte om DGUs pjece Golfsporten for verdensmålene, hvor der er  udvalgt og prioriteret en række mål, der har alle har fokus på baneområdet. DGU har kendskab til 13 golfklubber, der i dag arbejder med målene, og der er brugt gode eksempler fra de forskellige klubber i pjecen, der kan inspirere de klubber, der gerne vil i gang med arbejdet med verdensmålene.

FN’s Verdensmål for bæredygtighed

I 2015 blev alle verdens lande enige om 17 mål for en bæredygtig udvikling, der skulle nås inden 2030 for at sikre en bæredygtig global udvikling. Tilsammen sætter målene kurs mod en mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken.

Du kan se mere om de konkrete aktiviteter i Roskilde Golf Klub her.

ERFA-GRUPPEN SJÆLLAND

Består af: Brøndby, Korsør, Køge, Midtsjælland, Odsherred, Roskilde, Skovbo, Sorø og Sydsjællands golfklubber.

Gruppen mødes fem gange i løbet af vinteren og hvert møde har et tema fx goldfodssyge, FN’s verdensmål og kemisk APV. Der er input fra forskellige oplægsholdere, der arbejder med emnerne i praksis. Møderne har til formål dels at få nye input dels at have mulighed for at få ny viden, dialog og erfaringsudveksling i gruppen, som kan bruges hjemme i egen klub.

Møderne er organiseret i samarbejde med Sandmoseskolen som et kursus under AMU-systemet i samarbejde med Sandmoseskolen – dette giver mulighed for at få økonomisk tilskud ved deltagelse.

 

Del dette indlæg