FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Er fast gødning bedre end flydende?

25. marts 2020

Forsøg viser, at man taber 10-20% af N-effekten ved at bruge flydende fremfor fast gødning.

Af: hortonom Bente Mortensen,

At fast gødning bliver bedre optaget af planterne end flydende kan virke overraskende for mange. Det gjorde det også for gødningsproducenten Yara, der i 2018 gennemførte en række feltforsøg, som blev gentaget i 2019.

Umiddelbart skulle man tro, at opløst kvælstof giver hurtigere og bedre effekt, fordi gødningen allerede er opløs. Men sådan forholder det sig ikke. Resultaterne peger på det modsatte.

I forsøgene indgik bl.a. kalksalpeter og ammoniumnitrat (NO3-gødninger) samt ammoniumsulfat (NH4-gødninger) i både fast og flydende form.

Yara forklarer det med, at kvælstof på flydende form bindes til lerpartikler i overfladen af jorden og derfor har svært ved at nå rødderne.

Det skal siges, at konklusionerne fra disse forsøg kun omhandler et lille udvalg af gødninger. De indeholder ikke gødninger, som anvendes på greens med sandbaseret vækstlag og græs med en ringere roddybde sammenlignet med kornplanter i en mark.

Læs artiklen i Grønt Miljø nr. 1, 2020, side 8: grontmiljo.dk/arkiverne/groent-miljoe-1-2020

 

 

Del dette indlæg