FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Golfklubberne kan bidrage til Verdensmålene

28. november 2019

I slutningen af 2015 vedtog FN og dets medlemsstater en række nye mål for bæredygtig udvikling - der søger at lede samfundet mod en mere retfærdig og bæredygtig levevis.

I en ny pjece giver vi en oversigt over golfsportens direkte og i indirekte betydning for verdensmålene set i en dansk kontekst. Desuden gives et overblik over den rolle som den enkelte golfklub kan spille i opfyldelsen af disse globale mål og delmål. De danske golfklubber kan bidrage til alle de bæredygtige udviklingsmål – i varierende grad, direkte og indirekte.

Formålet med pjecen er at give de danske golfklubber et hjælperedskab til at få oversat de globale mål til mere nærværende og genkendelige mål. Desuden giver pjecen et overblik over, hvilke initiativer som andre golfklubber har iværksat, og som spiller sammen med verdensmålene.

Målene er i pjecen inddelt i tre kategorier prioriteret efter i hvilken grad golfsporten påvirker direkte. Dette er givet som inspiration til golfklubbernes strategiske arbejde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Verdensmålene er indbyrdes afhængige, og at den enkelte golfklub bør tage fat i de mål, som giver mest mening for netop den enkelte klub. Målene bør anvendes som et strategisk værktøj og en ramme, der giver et overblik over golfklubbens nuværende indsats og sætter retningen for de fremtidige initiativer. Golfklubben bør bidrage der, hvor den største forskel kan gøres. Et godt råd kan være at starte med fokus på f.eks. 1-3 mål, og så fokusere indsatsen der.

Vil du høre mere om, hvordan andre golfklubber arbejder med verdensmålene, så kontakt Dansk Golf Union.

Se hele pjecen her

Del dette indlæg