FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Har du styr på afdriften?

01. maj 2020

Afdriftsreducerende dyser beskytter det omgivende miljø – og øger muligheden for at behandle sine greens.

Tekst: Torben Kastrup Petersen, Banechef i DGA

I forbindelse med arbejdet med publikationen ”Pesticider og golf” blev emnet afdriftsreducerende dyser også behandlet, hvilket er et emne, som golfbranchen ikke har haft særligt fokus på i mange år. Dette er egentlig lidt underligt, da der på golfbaner er masser af sårbare naturområder i form af både overfladevand og §3-områder, som er særlig sårbare overfor pesticider. Her kan de afdriftsreducerende dyser (også kaldet kompakt-injektionsdyser) være en hjælp til at effektivisere sprøjtningen og samtidig passe på miljøet.

Afdrift er en trussel mod vandmiljøet – en stor udfordring for greens tæt på vand

Omkring ⅓ af alle sprøjtemidler udgør en trussel for vandmiljøet og må derfor ikke anvendes helt tæt på overfladevand. Dette gælder også flere af de sprøjtemidler, som er godkendt til golfbaner.

Ser man på fx på svampemidlerne Proline og Switch, der jo anvendes af langt de fleste golfbaner, er der fx afstandskrav på henholdsvis 10 – og 2 meter til vandmiljøet. Og det kan selvsagt være en udfordring, hvis der fx ligger en sø helt tæt på green, hvilket jo ikke er usædvanligt.

I sådanne situationer er det særlig vigtigt at få styr på afdriften, således af pesticiderne ikke lander i vandet. Her kan de afdriftsreducerende dyser være løsningen, da de giver en mere præcis anvendelse pga. en bedre afsætning af midlet (op til 30 % bedre afsætning ned standard-dyserne) dermed opnår man et bedre resultat og samtidig beskytter man miljøet.

Reduceret afstandskrav

Når man bruger de afdriftsreducerende dyser bliver dråberne af pesticider større og tungere, hvorved afdriften bliver mindre. Mængden af pesticider bliver imidlertid ikke reduceret, så på den måde er det ikke en decideret pesticidbesparende øvelse.

Med de afdriftsreducerende dyser kan man få reduceret afstandskravet til overfladevand og §3-områder, og der kan derfor sprøjtes tættere på de følsomme arealer.

Afhængig af den valgte dyse kan afstandskravet minimeres fra fx fra 10 – til 2 meter, og dermed kan en større del af eks. greenen blive sprøjtet, uden at det nærtliggende vandområde belastes. Muligheden for at behandle sine greens tæt på en sø vil derfor være markant forbedret.

FÅ MERE INFORMATION

Du kan også finde mere information om afdriftsreducerende dyser i hæftet om pesticider og golf samt i den tilhørende video, som alt sammen kan findes her: danskgolfunion.dk/pesticider

Krav om ekstra dokumentation

Hvis man anvender afdriftsreducerende dyser, og dermed har mulighed for at komme tættere på eks. vandmiljøet, skal dette dokumenteres sammen med sprøjtejournalen. Her skal du bl.a. angive, hvilke dyser der er anvendt, hvilket tryk og hvilket afstandskrav der står på etiketten.

Du kan finde mere om afdrift, link til de anerkendte afdriftsreducerende dyser samt et skema til den ekstra dokumentation på miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk

 

Del dette indlæg