FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Hulpropning – både godt og skidt

28. april 2020

På de skandinaviske Facebook-grupper for greenkeepere, ser jeg mange billeder af hulpropning af banerne her i marts måned. Jeg skriver dette notat for at gøre opmærksom på, at denne metode også kan have  negative konsekvenser.

Af Agnar Kvalbein, oversat af hortonom Bente Mortensen

Tidligere anbefalede jeg kun sjældent propning af golfbaner. Men efter at have gennemlæst talrige undersøgelser, hvor forskellige plejemetoder er sammenlignet, må jeg indrømme, at jeg bliver nødt til at nuancere min holdning og revidere mine anbefalinger.

Kontrol af filt

Formålet med hulpropning er enten at reducere mængden af filt eller at gøre det muligt for vand og luft at trænge gennem et tæt vækstmedie. Ved propning fjernes en lille del af tørven (typisk 5% ved 12 mm hulpiber) og derefter fyldes hullerne med rent sand. Den samlede reduktion af organisk stof er begrænset, fordi det kun er en lille del af overfladen, der fjernes. Til gengæld giver metoden bedre mulighed for nedsivning af vand sammenlignet med en alm. prikning med solide spyd, og effekten varer betydelig længere.

Et alternativ til hulpropning er dybdevertikalskæring. Denne metode er både hurtigere og fjerner mere organisk materiale. Fordelen ved hulpropning er dog, at det er lettere at få sand ned i vækstmediet, og at greens hurtigere genvinder deres kvalitet. Det er nok de væsentligste årsager til, at hulpropning er så populær en metode til at kontrollere filt – selvom den er ressourcekrævende.

Spredning af Poa

Jeg har tidligere været kritisk i forhold til hulpropning tidligt om foråret, fordi det er den årstid, hvor Poa annua frø spirer bedst. Genrelt set er Poa-frø langsomt spirende. Det betyder, at de kan ligge i dvale i lang tid uden at spire, og de øverste cm af filten kan derfor være fyldt med spiredygtige frø.

Selvom der ses store forskelle mellem forskellige økotyper af Poa – også med hensyn til krav til spiringsbetingelser – så viser de fleste undersøgelser, at spiring bedst sker under kølige og våde forhold, og at høj temperatur hæmmer spiringen. Hertil kommer, at NIBIO for nogle år siden dokumenterede, at Poa både spirer hurtigere, og rødderne vokser hurtigere sammenlignet med andre græsfrø ved lave temperaturer.

Det betyder, at al mekanisk behandling – især om foråret – vil øge andelen af Poa. Jeg tænker, at hulpropning kombineret med tørring og brug af slæbenet for at få sandet ned i hullerne, er en meget effektiv måde til at få spredt Poa på arealerne.

Hvornår vil jeg anbefale hulpropning?

  • Når filt er et problem, og kampen mod Poa er tabt
  • Ved eftersåning af nye græssorter/arter i etablerede græsarealer om sommeren
  • Når filt fjernes og græsser ikke tåler vertikalskæring
  • Som en sommerbehandling, hvor filt skal fjernes, og spillekvaliteten er vigtigere end effektiviteten.

I andre tilfælde mener jeg, at vertikalskæring er en bedre metode til at fjerne filt. Men den er mere skadelig for græsset og må ikke udføres, når græsset er stresset.

Del dette indlæg