FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Ishøj Golf: ”Dræn er koden til at mindske klimaskader”

26. februar 2020

I sæsonen 17 og 18 blev Ishøj Golf som så mange andre ramt af klimaudfordringerne fra den ene yderlighed til den anden. Det satte store krav til greenkeeperteamet, der hurtigst muligt skulle redde skaderne og forebygge nye.

”Klimaudfordringer” er et ord, der runger alle steder. Ikke mindst i greenkeeperfaget, hvor du arbejder både med og mod naturen, og hvor klimaet hurtigt kan blive dit værste mareridt. Der var nok ingen golfbaner, der slap helt for konsekvenserne af den våde sæson 17 eller den tørre sæson 18.

En af de mange golfklubber, der blev ramt, var Ishøj Golf.

Stort fokus på udløb fra banen

I sommeren og efteråret 2017 åbnede himlen sig i lange perioder. For Ishøj Golf betød det, at banen fik store mængder vand, og det gik hårdt ud over både golfklubbens medlemmer og greenkeepere.

”Det gav den store udfordring, at vi i perioder måtte lukke banen. Når jorden er vandmættet og samtidig bliver brugt meget, så bliver den udsat for et stort slid og bliver mere og mere komprimeret. Det betyder, at vi på sigt får en dårlig græsvækst,” forklarer chefgreenkeeper Mikael Rasmussen.

Han fortæller, at særligt mesterskabsbanen blev ramt. Det meste af banen er tidligere landbrugsjord, men hul 2 og 3 på mesterskabsbanen har tidligere været våde engområder og er derfor ikke drænet på samme måde som resten af banen.

Heldigvis var Mikael og hans team allerede i 2014 begyndt at fokusere på deres udløb fra banen til de omkringliggende åer og søer. De brugte meget tid og ressourcer på at kontrollere udløbet og optimere steder, hvor drænet for eksempel var faldet sammen eller groet til af rødder. Samtidig fik de lagt PVC-rør ind for at sikre et godt og konstant udløb.

”I 2014 var status, at vi havde en del flaskehalse, og der gik alt for lang tid, før vandet kunne komme væk fra banen. Havde vi ikke fået styr på det inden 2017, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad der så ville være sket,” siger Mikael og fortæller, at de næsten er i mål med at komme af med vandet, så nu er næste etape at få lagt dræn ind på fairway 2 og 3 og dræne de våde områder rundt på banen, hvor vandet naturligt samler sig.

Fairways ramt af græsmangel

I den tørre og varme sæson 2018 var det af gode grunde ikke vand, men derimod mangel på græs, der var den store udfordring. Ishøj Golfbane er primært sået med rødsvingel, som havde det hårdt i varmen, og det gik udover fairways og greenområder. Især fairway 2 var næsten helt væk.

”Det betød, at vi ikke kunne tilbyde vores medlemmer den kvalitet af fairways, som de er vant til. Det skulle vi selvfølgelig løse, så vi brugte lang tid på at finde den rette løsning og investerede i en såmaskine,” fortæller Mikael.

Første halvdel af 2019 gik med at samle erfaringer og vertikalskære områderne for at skabe de mest optimale forhold for en god såning. Først i sensommeren var det tid til at så det nye græs, som er en blanding af forskellige rødsvingel-sorter. I nogle områder, der var særligt ramt af tørken, blev der sået med en blanding af rødsvingel og rajgræs.

”Vi har aldrig sået så meget før. Når vi får gødet op her i foråret, er jeg spændt på at se resultatet. Og så vil vi selvfølgelig fortsætte med at prioritere vertikalskæring og såning af fairways og greensområderne højt,” siger Mikael.

Kodeordet er dræn

Hvis Mikael skal give nogle gode råd til andre greenkeepere, der slås med klimaets udfordringer eller gerne vil være på forkant, så er han ikke i tvivl om, hvad nøgleordet er:

”Kodeordet er: kend dit dræn. En veldrænet bane er forudsætningen for at have en god spilkvalitet. I 2018 fik vi fløjet en drone henover banen, så vi nu har en database for alle vores dræn. På den måde kan vi se vores udfordringer og spore os ind på, hvordan vi skal løse det. Derudover har vi investeret i en rørål og en tonegenerator, så vi kan søge vores dræn præcist og se nøjagtigt, hvor vi skal grave,” siger Mikael og tilføjer.

”Det handler også om at passe på dit græs og få lagt en eftersåning ind på arealerne, så du er bedre rustet til udfordrende perioder.”

Selvom klimaudfordringer kan være frustrerende, så mener Mikael, at det i stedet for en udfordring skal ses som et vilkår i faget.

”Nu har vi jo oplevet klimaudfordringer fra den ene yderlighed til den anden. Der er ingen tvivl om, at klimaudfordringer er kommet for at blive, og det er vi som greenkeepere nødt til at tage højde for i vores banepleje.”

Vil du læse mere om Ishøj Golf? Så glæd dig til det kommende nummer af Greenkeeperen, hvor Mikael deltager i stafetten og fortæller om, hvorfor klubbens bane er særligt plejekrævende, og hvad det stiller af krav til greenkeeperen.

 

 

 

Del dette indlæg