FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Kom med på manageruddannelsen

12. december 2023

Kære Alle 

Så er det nu I skal rykke for at komme med på det første uddannelsesmodul på manageruddannelsen for DGA´s medlemmer, som starter 9. januar 2024!!

https://iuce.dk/god-ledelse-i-golfklubben-januar-2024/

Bestyrelsen har i tæt dialog med Idrættens Udviklingscenter arbejdet for at udvikle lederuddannelse på et højere niveau specielt tilpasset DGA – noget som har været efterspurgt længe af medlemmerne. 

Vi mener selv, at indholdet passer rigtigt godt med de udfordringer vi står med i dagligdagen. 

Idrættens Udviklingscenter har siden 2009 stået for Golfmanagementuddannelsen, og modulerne målrettet DGA vil indgå som en del af uddannelsespakken i golfmanagement uddannelsen. Så de er også målrettet managere og andre professionelle i golfklubberne.

TILSKUDSMULIGHEDER

Da der er tale om kompetencegivende uddannelser, er der mulighed for at få to forskellige former for tilskud, hvis man opfylder betingelserne. 

Statens Voksenuddannelsesstøtte 

Omstillingsfonden

Statens Uddannelsesstøtte 

Man kan læse mere om Statens Voksenuddannelsesstøtte her www.svu.dk. Den korte forklaring er, at jeres arbejdsgiver kan søge ca. 2733 kr. pr. uge i kompensation for at undvære jer, fordi man I er på uddannelse. 

Hvis I f.eks. er på uddannelse svarende til fravær i 3 uger kan klubben søge 3 x 2733 kr. i kompensation = 8.199 kr. 

Man kan have op til 8 ugers uddannelsesorlov pr. 10 ECTS og 4 uger pr. 5 ECTS. Det er arbejdsgiveren, som skriver under på, at man har uddannelsesorlov.

Omstillingsfonden

Statens Omstillingsfond yder et tilskud på op til 10.000 kr. pr. år for personer med en uddannelse, som ikke må overstige en bachelor, som videreuddanner sig. Tilskuddet kan ikke være højere end de uddannelser som Dania udbyder på deres egne skoler, som er 6500 for 10 ECTS og 4500 for 5 ECTS. 

Eksempel: 

  • God Ledelse i golfklubben koster 22.750 incl. moms. 
  • I kan få 6.500 i tilskud fra Omstillingsfonden, som Dania trækker direkte fra prisen = 16.250 incl. moms.
  • I vil kunne søge op til 8 ugers uddannelsesfri til at deltage på uddannelsen, fordi det er et 10 ECTS modul. Men lad os sige at I aftaler at bruge 4 uger incl. skole, forberedelse og opgaveskrivning. 
  • 4 x 2733 = 10.932 som Klubben får fra Staten i kompensation for at undvære jer. 
  • 16.250 – 10.932 = 5.318 kr. 
  • Hvis I vælger færre eller flere ugers uddannelsesorlov ser regnskabet anderledes ud. 

Tilmeldingen er i fuld gang – så det er med at komme til tasterne 😊 

Mere information om uddannelsen
Klaus Frejo
Idrættens Udviklingscenter
22381387 – klaus@iuce.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
42 75 30 00 – Mail dga@greenkeeper.dk

Del dette indlæg