FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Kort nyt fra STERF

28. april 2020

STERF sætter seks spændende projekter i søen i 2020. Du får her et kort overblik samt den opdaterede plænegræsliste fra SCANGREEN og SCANTURF, så du kan finde det bedste græs til din eftersåning.

Af hortonom Karin Normann

STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) sikrer hele tiden ny viden, som du kan anvende direkte i baneplejen. Vi har taget et kig på, hvad de nordiske golfforbunds fællesfond har på tapetet lige nu.

Find det bedste græs

Listen ”Sorter til plænegræs til Danmark” er nu opdateret med de nyeste data fra sidste afprøvning af SCANGREEN og SCANTURF. Artiklen er oversat til dansk, og du kan læse den i sin fulde længde her.

Du kan også gå online og søge på arter og sorter her. Til højre på forsiden kan du vælge, om du vil se arter og sorter klippet til greens brug, 3 og 5 mm (Green Southern zone) eller data på arter og sorter klippet i 10-40 mm (lawn, short-cut lawn and sports turf).

6 nye STERF-projekter

I løbet af 2020 starter STERF seks nye forskningsprojekter med fokus på bæredygtig udvikling. Projekterne spænder vidt fra nye teknologier som robotplæneklippere og UV-stråling mod svampesygdomme til fugleliv og begrænsning af udledning af CO2.

  1. ROBO-GOLF: Robotplæneklippere. Projektet skal give viden om, hvordan græskvaliteten og gødningsbehovet påvirkes, når vi bruger robotplæneklipper på fairway og i semirough? Desuden vil energiforbruget ved både robotklipning og almindelige klippere blive målt samt tidsforbruget til manuel klipning. Robotplæneklippere afprøves bl.a. på Grenå Golfklub i Danmark.
  2. IPM-GOLF: Insekter og skadedyr. Projektet skal undersøge ny teknologi og metoder til at forebygge og bekæmpe svampesygdomme, gåsebiller og stankelbenslarver. Her skal bl.a. afprøves UV-stråling mod svampesygdommen dollar spot og rosa sneskimmel.
  3. ICE-BREAKER: Vinterskader efter is. Projektet skal finde strategier til at mindske vinterskader efter is og forbedre etableringen af græsset om foråret og dermed sikre en tidligere sæsonstart.
  4. SCANGREEN: Den nordiske sortsafprøvning. SCANGREEN fortsætter en periode til. I Danmark ligger forsøget på Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup.
  5. BIRD(IE)S: Fugleliv. Hvordan kan golfbanen forbedre levevilkårene for vores fugle.
  6. CARBON-PAR: Udledning af kuldioxid. Projektet skal undersøge, om golfbaner kan hjælpe med til at lagre kuldioxid i klippede roughs og fairways. Klipning foretages med robotplæneklippere, som kører på sol- og vindenergi.

 

Du kan læse hele artiklen her.

 

Del dette indlæg