FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Metoder til udpining af græs i rough-arealer

05. maj 2020

Foreløbige resultater fra STERF-projektet – ”From dense swards to biodiverse roughs.”

Tekst: Hans Martin Hanslin, Trygve S. Aamlid, Ellen Svalheim og Geir Knudsen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Harald Bratli, Universitetet i Oslo og Karin Normann, Nyholt APS

For en god ordens skyld skal det siges, at der er flere mål med STERF-projektet. Ud over at se på metoder til udpining af græs, er der også en del, som omhandler spillekvalitet og roughens indflydelse på flowet i spillet. Disse resultater er dog ikke med her, men vil blive beskrevet senere i en anden artikel i Greenkeeperen.

Foreløbige konklusioner

De foreløbige resultater kan opsummeres i tre

  1. Den mest effektive måde til at udtynde græsset og forberede roughen til isåning af vilde blomster er ved at slå græsset (mindst) to gange pr. år og altid fjerne afklippet.
  2. Indtil nu er der kun set en lille effekt af tilførsel af savsmuld og isåning af Liden skjaller. Bestanden af Linden skjaller er dog i færd med at etablere sig i forsøgsparcellerne, men dette kræver tid.
  3. Isåning af vilde blomster med Vredo skivesåmaskine i august 2018 var vellykket og har medført en betydelig forøgelse af vilde blomster i alle forsøgsparceller. De fleste arter nåede ikke at komme i blomst, men udviklede kun bladrosetter i 2019. Vi forventer derfor betydelig mere blomstring i 2020, som er projektets sidste år.

 

Når projektet er afsluttet, vender vi tilbage med de endelige resultater i et senere nummer af Greenkeeperen.

Metoder til udpining af roughen

Forsøgene bliver lavet på seks lokaliteter i Norge, en i Sverige og i Danmark var Herning Golf Klub med i starten af projektet. Udpining af jorden bliver målt på tre forskellige måder: Gennem jordprøver, måling af plantehøjde og vejning af tørstof, som fjernes fra forsøgsparcellerne. Efter et år med udpining af jorden blev der i august / september 2018 sået en norsk blomsterengblanding i alle forsøgsparceller med undtagelse af behandling nr. 6, som fungerede som kontrolfelt.

Hvad er Liden skjaller?

Liden skjaller (Rhinatus minor) en et-årig plante, der er normalt forekommende i Danmark og Norge på lysåbne arealer som enge, strandenge, overdrev, heder og klitter. Liden skjaller snylter på græsset ved at suge næring ud af græsrødderne. Derved reduceres væksten i det omgivende plantesamfund, så der dannes mindre tørstof pr. arealenhed.

Udpining ved hjælp af savsmuld

Formålet med at tilsætte savsmuld til behandling nr. 4 er at binde kvælstof i jorden, så græsset vokser mindre og derved skaber større mulighed for, at andre arter kan etablere sig. Kvælstoffet, som  bindes af mikroorganismer i jorden, vil i løbet af 4-5 år blive frigjort igen, men i mellemtiden håbes det, at savsmulden har ‘åbnet et vindue’ til, at blomsterplanterne kan etablere sig.

I det første år af projektet skulle jorden udpines på forskellige måder. Følgende seks behandlinger blev testet:

 

 


Kilder:

Tynd rough er lettere at spille fra og åbner op for større biodiversitet. Artikel 1 ud af 2. Af Trygve S. Aamlid, Hans Martin Hanslin, Ellen Svalheim, Eveliina Kallioniemi, Agnar Kvalbein og Bert Sandell, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Norge, Thomas Hoffmann Jepsen, Dansk Golf Union og Genrik Givskov Lau, Herning Golf Glub. Greenkeeperen nr. 4, 2017.

Tynd rough er lettere at spille fra og åbner op for større biodiversitet – forsøget i Herning Golf Klub. Artikel 2 ud af 2. Trygve S. Aamlid, Hans Martin Hanslin, Ellen Svalheim, Eveliina Kallioniemi, Agnar Kvalbein og Bert Sandell, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Norge, Thomas Hoffmann Jepsen, Dansk Golf Union og Genrik Givskov Lau, Herning Golf Glub. Greenkeeperen nr. 4, 2017.

Prosjektene ‘Fra grasmark til blomstereng’ / ‘From dense swards to biodiverse roughs’. Statusrapport, november 2019. Trygve S. Aamlid.

Del dette indlæg