FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat Bestyrelses mødet torsdag den 1/7 2021. 

16. august 2021

Torsdag d. 1/7 2021

Odense eventyr golf.

Deltagere: René-Nicholas-Per-Henrik-Jesper-Steen mikael-Bendy.

Afbud: Vibeke.

 

  1. Konstituering af bestyrelsen.

Formand: René 

Næstformand: Nicholas 

Kassere: Per 

Best medl: Henrik

Best medl: Jesper

Best medl: Steen Mikael

Best medl: Bendy

 

  1. Opgave fordelingen.

René: DGU-GAF-PGA-Miljø-Uge 46-Erhvers gruppen-Div.

Nicholas: LUU RTS-DGU-Uge 46-Fagprøver øst.

Henrik: Uddannelse-LUU sandmosen-Ad hoc udvalg-Grønt partnerskab.

Jesper:Sterf-Fegga-LUU sandmosen-Fagprøver Nord.

Steen Mikael: Bladet-Medier-SO-ME-Erhvers gruppen.

Bendy: Have landskab- Maskiner under broen.

 

  1. Medie gruppen.

Bladet Greenkeeperen forsætter som alltid, og der er 2 udgivelser tilbage på kontrakten med medie gruppen. Der snakkes videre om hvilken løsning der skal bruges i fremtiden.

Steen Mikael havde et ønske om Fysisk medlemskort igen ( der findes en pris pr kort incl porto)

 

  1. DGA DM/Masters 

Henrik finder og holder styr på præmierne.

Der inviteres formanden for DGU-GAF-PGA til DM i Aalborg.

Per er Tovholder, og får sendt invitationerne ud.

 

  1. Uge 46/ DGA ugen

René Snakker med Bente Mortensen, om der er et program ( fra 2020)

Rønnes Hotel er Booket.

Jesper-Nicholas og René er styre gruppen sammen med evt. Karin Normann,Bente Mortensen, Annie Sønderby.

 

  1. Sekretær DGA.

Vibeke Stopper efter uge 46 2021.

Per Lemming er udvalgt til at overtage den post, da han stopper i Bestyrelsen efter uge 46 2021.

Der undersøges om man kan have en ekstern bogholder.

 

  1. Evaluering af Roadshowet.

Spørge skema laves af Steen Mikael, og sendes til medlemmerne og Erhvers gruppen.

Det sendes ud via databasen.

 

  1. Vedtægstændringer.

Kommer på generalforsamlingen 2021

 

  1. Div

Havelandskab, der vil DGA stå på stand med Sandmosen. Vi Håber rigtig mange vil deltage.

Ny Udlærte til fagprøverne: De får Polo+Mappe, Og bliver nævnt til uge 46, evt i Bladet. 

TSOY udgår.. DGA ønsker i samarbejde med en ny Leverandør at lave noget tilsvarende. En uge til en europa tour.. 

 

  1. Næste møde

Dagen før DM i Aalborg, Stedet bliver Amu nordjylland Sandmosen.

 

Mvh.

Bestyrelsen DGA.

Del dette indlæg