FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat bestyrelsesmøde 11. januar 2024

22. januar 2024

Referat den 11. jan 2024

 • Siden sidst Alle
  • Nicholas orienterede om GAF Generalforsamling
  • DGA har deltaget i alle Infomøder sammen med DGU
 • Udkast intern kommunikation i bestyrelsen Henning
  • Blev gennemgået. Vi arbejder videre og bliver tage med på næste møde/seminar
 • Regnskab Henning
  • Blev gennemgået. Ser rigtigt fornuftig ude både på indtægt og udgift siden  
 • DGA-ugen 2023 regnskab Henning og Per
  • Blev gennemgået og pt. afventer vi afregning med AMU. Hotel Svendborg er afregnet. 
 • Greenkeeperen Henning og Per
  • Tema CO2 regnskab
  • Tema Hvad skal der mere til når vi nu får robotter
  • Kommer en artikel med Christel Schaldemose om kommende lovgivning i EU
  • Der bliver indgået en aftale med DAO om omdeling af vores magasin. Prisen hos postnord ville stige med kr. 11.00 pr. magasin.
 • Hjemmesiden Per
  • Greenkeeperen bliver lagt på hjemmesiden i PDF-form
 • Seminar sammen med Erhvervsklubben Henning
  • 6.-7. marts hotel Svendborg
 • Skills Nick og Per
  • Der har været afholdt møde med DGU og vi arbejder videre med folder til udlevering på standen. Standen vil i hele blive bemandet alle dage af DGA. Per aftaler med Skills hvad vi selv må have med.
 • MUB Per
  • Er ved at være udsolgt af stadepladser. 
  • Vi deltager med stand i lighed med 2022, med vores egen pølsevogn til medlemmer og Erhvervsklub.
  • Der er lavet aftale med Semenco og DLF om seminar på MUB
 • DM for greenkeepere Nick og Per
  • Der arbejdes videre med bane
 • DGA-ugen 2023/2024 Mads og Jesper
  • Der var mange positive tilbagemeldinger fra Erhvervsklubber 
  • Det er blevet besluttet at vi i 2024 igen vil være på hotel Svendborg. Dog bliver det uge 47 i år, da vi i denne uge kan få hele hotellet (135 værelser).
 • Lederuddannelse Nicholas
  • Kører som planlagt i samarbejde med IUC.
 • Uddannelse Nicholas
  • Nicholas og Per tager et møde med Rasmus og Pia som er Annies afløser på Sandmosen
 • Nyt fra Erhvervsklubben Niels Peter (afbud)
 • Morten har foreslået af DGA, Erhvervsklubben og DGU arbejder sammen om at udvikle CO2 regnskaber for golfklubber. Det vil man arbejde videre med
 • Evetuelt
  • Student of the year. 
  • Der er lave en aftale med EMarker om at vi i samarbejde udnævner en ”Student of the year” som vil få en tur til Belfry golfklub i England.
 • Fordeling af opgaver i bestyrelsen
  • LUU SandmosenJesper
  • LUU Vilvorde Nicholas
  • Adhoch udvalget Nick
  • Uddannelse Nick
  • Skills Nick og Per
  • DGU og Miljøstyrelsen Nicholas
  • Erhvervsklubben Henning og Per
   • Seminar med erhvervsklubben
  • Greenkeeperen og Karin Henning og Per
  • DGA-masters
   • Jylland Henning og Jesper
  • Sjælland og Fyn Martin og Per
  • Kurser (5 og 6) + diverse Alle
  • Roadshow/MUB Henning, Martin og Per
  • Banevandringer
   • Jylland Henning og Jesper
   • Sjælland Martin og Per
  • Aktivitetskalender Alle
  • DGA-ugen 46 Mads og Jesper
  • Student off the year Nick og Jesper

Del dette indlæg