FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat bestyrelsesmøde 20 januar Odense eventyr golf

25. januar 2022

Afbud: Henrik-Timm og Henning.

Punkt 1: Bordet rundt.

Bendy snakker med Have landskab om udstillingen i 23. Og har kontakt med MUB 22, det bliver godt.

René Holder møde med GAF og Sandmosen omkring samarbejde.

Jesper Har deltaget i Podcast med DGU, fint event, som forhåbeligt udbygges med flere.

 

Punkt 2: Blad-FB og hjemmesiden.

Bladet, der er afholdt et bladmøde med Steen mikael og Karin, og medie gruppen, der er godt styr på Marts bladet, og alle annoncer og indstik er solgt.

Facebook, Der bliver lavet 3 spørgsmål til dem som ansøger om medlemskab, men vi er enig i det er en åben side for alle med en interesse i det grønne.

Hjemmesiden, Vi i bestyrelsen skal alle gå den igennem, og finde rettelser, og fejl, så den kan køre optimalt.

Der er kommet et udspil på 2 år mere med medie gruppen, og vi har en ekstern til at læse det igennem, men er på samme linje som den gamle aftale.

Styring af hjemmesiden, der har vi nogle ønsker, som René snakker med Hannibal om, og udarbejder en plan for selvstyring af siden.

 

Punkt 3: Takt og tone, god tone i bestyrelsen.

Det er vigtigt at vi alle snakker og skriver pænt og høfligt til både de andre i dga, men også på opslag i det åbne forum. Vi skal værre bedre til at logge ind på fb som DGA bestyrelsen, og bruge det log-in når vi laver arbejde for DGA.

Vi vil støtte med ekstern hjælp til at få udviklet vores programmer, så de kan arbejde smartere, og nemmere for sekretæren i fremtiden.

Vi opretter en dropbox konto til dga bestyrelsen, så alt gemmes, og man så nemmere i fremtidens bestyrelse kan arbejde videre. Steen undersøger.

 

Punkt 4: Nyhedsbreve fra DGA/ Erhvervs gruppen.

Jesper og steen sætter sig på den opgave, og det udsendes 1 gang om mdr.  Vi udsender til alle medlemmer, og erhvervs klubben, plus danske golf klubber. Så vi kan værre med helt inde i bestyrelses lokalet i klubberne, om info om alt der rør sig i branchen.

Per sender alt ud der kommer fra erhvervs klubben.

 

Punkt 5: Per står for at styre mødet med erhvervs klubben. Lidt afbud grundet corona.

 

Punkt 6: Uddannelserne uge 2-4-5 begge skoler. Uge 2 blev aflyst, grundet stort smittetal i dk, og nok det som har gjort at også uge 4 blev aflyst. Det er der ikke noget at gøre ved, og vi forsætter i fremtiden, med de emner som var oppe her, da de kom direkte fra uge 46. Vi er obs på at der skal rykkes noget hurtigere med at få lavet noget klart, allerede i dga ugen.

 

Punkt 7: Nyt fra Per

 • Greenkeeperen

o Annoncer er solgt for i år både i marts og september

 • 12 x helsider
 • 6 x ½ sider
 • 2 x ¼ sider
 • 2 x indstik
 • 2 sider med virksomheds profil på nye Erhvervsklubmedlemmer, Fyns Leasing og Nellemann
 • Husqvarna har profil side med i september

o Der er nu ryddet op i hvem der får bladet

o Der udsendes 690 blade fra trykkeriet

o Jeg udsender 240 blade – Der er lavet nye adresselabel

 • Poloer

o Der er bestilt 225 stk. – Alle er blevet tjekket

o Alle som har bestilt har fået en stjerne

o 3 havde bestilt uden at være medlemmer – Det er de nu

o 6 har bestilt 2 gange.

o Nogen sendte bare en mail om jeg ikke lige kunne bestille for dem.

 • Beachflag

o Vi er i gang med produktionen.

 • Nye mulige Sponsore

o Syngenta

o Danregn

o Stihl

 • Bogholder

o Begynder nu have overblik over opgaver

o Hun betaler/udsender og overfører hver onsdag

 • Restancelisten har aldrig været så langt nede

o Nogen mailer jeg med andre ringer jeg til.

 • Hvad laver jeg ellers ud over punkter på mødet

o Medlemsdatabasen

 • Med i udviklingen af Medlemsdatabase
 • Nye medlemmer
 • Rettelser

o Opfølgning på rettelser og indlæg på hjemmesiden

o Gennemgår faktura/opretter faktura inden de sendes til bogholder

o Seminar/møder

o Kommunikation med Erhvervsklubben (den bruger jeg ret meget tid på)

o Svare mails og videre sende mail

o Banevandringer + diverse

o DGA masters

o DM greenkeeper

o Samle op på aktiviteter

o + diverse ahoc

 

Næste møde er start marts, online.

Mvh

René juel

Formand DGA

Del dette indlæg