FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat bestyrelsesmøde den 13. dec. 2022

19. december 2022

Referat bestyrelsesmøde den 13. dec. 2022

Siden sidst

  • Infomøder med DGU går godt, med godt fremmøde.
  • Niels Peter bliver den nye repræsentant i bestyrelsen fra Erhvervsklubben.
  • Seminar i DGU 16. marts i samarbejde med DGA. Udsendes i januar.
  • Høringsbrev er sendt sammen med DGU på nyt middel mod stankelbens larver.
  • 9 nye greenkeeper elever startet på Vilvorde.
  • Et godt møde til GAFs årsmøde. GAF har fået ny formand, Anette fra Mollerup.

Fordeling af opgaver i den nye bestyrelse

  • LLU Sandmosen Jesper og Henrik
  • LLU Vilvorde Nicholas og Mads
  • Uddannelse Mads, Jesper og Henrik
  • Skills Jesper, Per og Henrik
  • DGU og Miljøstyrelsen Nicholas
  • ErhvervsklubbenHenning og Per
   • Seminar med erhvervsklubben Henning og Per
  • Greenkeeperen og Karin Henning og Per
  • DGA-masters
   • Jylland Rune og Henning
   • Sjælland og Fyn Nick, Martin og Per
  • DGA-ugen 46 Mads, Jesper og Per
  • Kurser (5 og 6) + diverse Nicholas, Nick, Jesper og Rune
  • Roadshow Martin, Nick, Rune og Per
  • BanevandringerRune, Henning og Per
  • MUB og Have&landskab Nick og Per

Aktivitetskalender

  • Skills
   • Jesper sender videoer til DGU, som laver en film
   • Jesper, Henrik og Per er på Skills
  • Seminar med Erhvervsklubben
   • Holdes på Faaborg Fjord
  • Roadshow
   • 20. – 21. – 22. juni i Viborg, Eventyr og Køge
  • Endelig aktivitetskalender skal være på plads den 25. februar.

Greenkeeperen

  • Tema Fokus – Fremtidens golfbaner uden pesticider. 
  • Helside fra skov og landskab
  • Artikel fra uge 5 og 6 kurser.
  • Miljøprojekter DGU – DGA
  • Nye Sterf projekter
  • Fokus på nakkesmerter og smerter i forbindelse med kørsel på maskiner

Hjemmesiden

  • Fotos af nye bestyrelsesmedlemmer
  • Der er ikke så mange nyheder lige nu. Men kom endelig med dem

DGA-ugen 46

  • Blev evalueret
  • Mads arbejder videre med lokation 2023

Regnskab

  • Blev omdelt og gennemgået
  • Prisen på trykning af Greenkeeperen stiger meget

Trivselsundersøgelsen

  • Udsendes i januar til alle som er medlem i DGA via medlemsdatabasen.

Del dette indlæg