FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 23. marts

04. april 2022

DGU-repræsentantskabsmøde

 • DGU overgår til elektronisk medlemskort næste år. Ikke længere noget fysisk kort
 • DGUs formand sagde til forsamlingen at klubberne skulle fokusere at der var styr på løn – pension – sundhedsforsikringer til medarbejdere i klubben.
 • Sagde også det var også vigtigt at der var styr på de resurser der var nødvendige for driften.
 • Det blev også nævnt hvor vigtigt det var med uddannelse af medarbejder.
 • Sterf får tilført ydereliger 50.000 så nu er det på 550.000 kr. pr. år.
 • Det blev også nævnt at DGA havde været medsponsor på forsøgsgreenen og miljøfonden.

Erhvervsklubben

 • Vi har pt. 30 medlemmer. Danregn er den sidste nye. Det ser ud som om vi får 3 nye. 

Medlemmer

 • Vi er nu siden finanskrisen mere end 500 medlemmer.
 • Vi har fået 12 nye klubmedlemskaber siden 1. februar.
 • Der er nu udsendt 233 poloer

Medlemsdatabasen

 • Vi vil arbejde på at vores elektroniske medlemskort får samme aflæsningssystem som DGUs kort får. Per holder kontakt med Jonas i DGU.

Maskiner under broen

 • Der mangler kun at blive solgt få stande. Rekord areal solgt
 • Vi har stand sammen med Sandmosen og Vilvorde
 • DGA vil lave en bus til messen fra Nordjylland og en fra Sjælland

Bladet/nyhedsbreve

 • Alle annoncer til sep./okt. er solgt.
 • Anne Mette har spurgt til artikel/annonce til sep. Måske sendes det ud som nyhedsbrev.
 • Artikel fra Husqvarna til sep.
 • Vil skal have Karin til at lave artikler på de baner der skal afholde DGA masters. Sendes ud som nyhedsbrev.

Plandisc

 • Per er nu sat som administrator på systemet.
 • Der er udsendt 67 licenser ud af de 70 vi har fået.
 • DGU har fået 6 licenser- Nogle klubber har fået 2 stk.
 • DGU har lavet et grundmodul som de tager med rundt til de klubber som har meldt sig. DGU har fået tilsendt en oversigt over klubber
 • Plandisc laver læringsmoduler

Hjemmeside

 • Der bliver arbejdet på at de jobannoncer der bliver lagt på hjemmesiden og Facebook bliver boostet på Facebook i det lokalområde som klubben ligger så jobannoncer når ud til mange flere uden det koster ekstra.

Turfgrass Conference

 • Hvem deltager fra bestyrelsen om onsdagen til greenkeeperdagen.
 • Der er rabat hvis man melder sig inden den 15. april. Pris 135 euro

 

Regnskab

 • Blev gennemgået. Selvom der har været besluttet mange ekstraudgifter er der kommer vi stadig ud med et fornuftigt resultat grundet ekstra indtægter.
  • Indtægter bliver ca. + 80.000 ift. Budget
  • Ekstra udgifter
   • Gratis polo til alle medlemmer
    • Fodboldaften på DGA ugen
    • Udvikling af medlemsdatabasen
    • Tilskud til Skils
    • Ekstra tilskud til DGA masters
    • Plandisc
    • Udvikling af hjemmesiden
    • Reklame materiale Rollup/beachflag
    • Sakse til ny uddannede elever

Del dette indlæg