FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde

24. juni 2020

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Køge Golfklub tirsdag den 9. juni 2020

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen  – Nicholas Juul Andersen – Henning Hans Nissen  – Henrik Hvilshøj Lindberg –  Jørgen Mirdahl Pedersen – Vibeke Jensen
Afbud: Per Lemming

Dagsorden:

Pkt. 1            Siden sidst
Nicholas taler med Torben Kastrup om problematikken ved RTS’s svendeprøver på næste
LUU møde.

Pkt. 2           Økonomi
Jesper:
Per er blevet langtidssygemeldt og foreslår, at Henning varetager foreningens
kassererjob indtil Per vender tilbage. Enstemmighed i bestyrelsen om dette.

Mediegruppens arbejde skal gennemgås og nogle funktioner fravælges.
Aflysninger af arrangementer pga. covid-19 gør, at regnskabsåret ender med et resultat på
ca. kr. 200.000 i underskud.

Pkt. 3            Arrangementer
Kvalificerede spillere til det aflyste DM i 2020 i Ålborg vil blive inviteret med til DM i 2021.
DGA Masters i efteråret bliver:

29. september – Sønderjyllands golfklub
1. oktober – Dronninglund golfklub
8. oktober – Greve Golfklub

Der bliver store ændringer i præmierne.

UGE 46: Bliver gennemført. Program er på ”tegnebrættet”

Markvandringer: Der arbejdes på flere forskellige steder. Nærmere følger.

Næste bestyrelsesmøde bliver i Uge 37, hvor det også er planen at invitere Erhvervsklubben med.

Referent: Vibeke, DGA sekretariatet

 

Del dette indlæg