FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde

06. marts 2021

Referat fra Virtuel Bestyrelsesmøde afholdt den 25. februar 2021

Deltagere:  Jesper Kristensen – René Juel Andersen – Per Mølgaard Lemming – Nicholas Juul Andersen –Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen – Henrik Hvilshøj Lindberg – Vibeke Jensen samt Erhvervsklubrepræsentant Claus Svenstrup Nielsen

 Pkt. 1 Siden sidst:

 • Per arbejder stadig med annoncesalg og sponsorater. Rene vil gerne gøre reklame for at tilmelde sig nogle af Fegga’s virtuelle foredrag. Martin Nilsson deltog i Fegga’s årsmøde på DGA’s vegne. Jesper og Jørgen vil udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Jesper, fordi han har valgt job udenfor branchen og Jørgen af personlige årsager. Bestyrelsen beklager, at Jesper stopper, og takker for det fine samarbejde og store engagement, han har lagt i foreningsregi. Held og lykke fremover. Ligeledes beklages også, at Jørgen har valgt at stoppe, som bestyrelsesmedlem, men håber på at han stadig vil tage del i forberedelserne til UGE 46. Tak til Jørgen også for hans arbejde i bestyrelsen.

 Pkt.2 Greenkeeperen:

 • Jesper: For mange artikler denne gang og desværre har vi måttet sige nej tak til nogle.
  Prøver at se på om der kan gøres et eller andet.

 Pkt. 3 Generalforsamling 2020 / Jesper stopper:

 • En specifik dato kan endnu ikke fastlægges. Tror det bliver en virtuel online GF, når forsamlingsforbuddet bliver hævet. Håber på det bliver slut april eller start maj. Som sagt stopper Jesper ved generalforsamlingen, men forsætter som formand indtil da.
  Have & Landskab bygger et græsområde, hvor DGA er med i projektfasen, blandt andet sammen med GAD. Formålet er at skabe et testområde som ligner fairway/fodboldbane og på sigt, et greenområde. Karin får brug for hjælp til Greenkeeperen i september. Hun vil gerne have Jespers hjælp indtil der findes en anden konstellation.

 Pkt.4 RTS Vilvorde:

 • Dialog pågår

Pkt. 5 Arrangementer 2021 – plan for hele året:

 • Arrangementskalender vil blive udfærdiget og sendt til Erhvervsklubben og lagt på hjemmesiden.

Pkt.6 Annoncesalg ved Per:

 • Der er solgt 15 hele sider med annoncer og derudover bliver der 2 indstik i næste blad.

Pkt. 7 Facebookannoncer:

 • Der er booket FB-annoncer. Rene og Henning styrer dette indtil Dorte begynder den 1. juni.
  Jesper har fået aftalen omkring Dorte og Sandmosen på plads.

Pkt. 8 Økonomi:

 • Der er ikke ”sket noget” siden sidste bestyrelsesmøde for en måned siden, så alt OK.

 Pkt.9 Eventuelt:

 • Tak fra Henning til Jesper og Jørgen for deres store indsats i DGA. Claus udtalte ligeledes stor
  Der blev talt om at finde nogle emner til bestyrelsesarbejdet fremover. Per bliver siddende i bestyrelsen indtil november/GF 2021.

 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag 8-4-21.

Del dette indlæg