FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde (Skanderborg)

09. januar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den hos Skanderborg Golfklub

Deltagere: Jesper Kristensen (JK), Per Sørensen (PS), Karsten Bjergø (KB), Henrik Hvilshøj Lindberg HVL), Rene Juel Andersen (RJA), Jørgen Mirdahl Pedersen (JMP), Henning Hans Nissen (HHN), Joseph Peter Stachowiak (JPS) og Vibeke Jensen

Afbud: Nicholas Juul Andersen (NJA)

Dagsorden:

1. Siden sidst
JK: DGU har lige afholdt deres roadshow og fået to nye sponsorer ind henholdsvis Sandmaster og Gerbing Golf Collection. To firmaer som vi i DGA kunne bruge som Erhvervsklubmedlemmer. Ikke i orden at DGU ”tager” vores sponsorer og ligefrem henvender sig til dem vi allerede har. Jesper vil tage en snak med Torben Kastrup om dette.
Jesper skriver ”Formandens klumme” fra december udgaven af Greenkeeperen, hvad hele bestyrelsen ser som en rigtig god ide.
PS: Der er kommet en ny APP for droner, som vi skal have på uddannelsen. Kurset skal kaldes Teknologikursus og forventes snart at være klar.
RJA: Har været til møde med Annie Sønderby fra Sandmosen mht. uddannelsen fremover. Altid et positivt møde, Annie er en stor støtte for os. Mange vælger Vilvorde fra og sender deres elever til Sandmosens skoleforløb.

2. Ny bestyrelse, hvad nu
Både gamle og nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig og i Greenkeeperen december kan der læses om, hvad de forskellige bestyrelsesmedlemmer brænder for mht. bestyrelsesarbejdet.

3. Fordeling af ansvarsområder
Jesper og Per havde lavet et oplæg til fordeling af opgaverne og følgende blev vedtaget:
JK:       DGU, DGA-ugen, Miljøstyrelsen, Miljøprisen og TSOY
RJA:    Uddannelse på Sandmosen, administrator facebook, regioner i Vest, DGA Masters Jylland og Fyn
PS:       DGU repræsentantskabsmøde, DGA Masters Øst, DM for greenkeepere, Sterf
HHL:    Uddannelsesudvalgsformand, uddannelse på Sandmosen
NJA:    Uddannelse på Vilvorde, regioner i Øst
HHN:  Administrator på hjemmesiden, regioner i Vest, DGA Masters Jylland og Fyn
JMP:   Regioner i Øst, DGA Masters Øst
KB:      Redaktør på Greenkeeperen, bladudvalget og DGA demo/MUB

4. Evaluering på Uge 46
JK: Det gik super godt. Dog er der altid plads til forbedringer. Undervisningsdelen har lidt huller, men vi er på vej. Til næste år skal der bl.a. være mere viden om dræn.

5. Bestyrelsesseminar
VJ: Prøver på at få en rigtig god pris fra Severin kursuscenter ved Middelfart. Seminaret afholdes onsdag-torsdag i uge 8, 2018 med regionsledere om onsdagen og Erhvervsklubben torsdag.

6. Foreningens økonomi
PS: Kører efter det fastlagte budget, så intet at bemærke her.

7. Greenkeeperen årgang 2018
KB: Der arbejdes allerede nu på et evt. tema til årgang 2018, og bladudvalget kører upåklageligt.

8. Mødedatoer 2018
JK: Følgende bestyrelsesmøder bliver i forbindelse med seminaret den 21.- 22. februar i Middelfart. Onsdag den 30. maj i forbindelse med DM for greenkeepere den 31. maj i Vestfyns Golfklub. Onsdag den 22. august i Fredericia Golfklub i forbindelse med DGA Demo/MUB og onsdag den 10. oktober i Sydsjælland Golfklub.

9. Eventuelt
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i forbindelse med bestyrelsesseminaret. Eneste punkt på dagsorden bliver ændring af vedtægter mht. rejselegatkontoen, som er vedtaget på generalforsamlingen i år.

Jesper påregner at tage en tur rundt til de mindste golfklubber i hele Danmark for at præsentere sig selv og ikke mindst foreningen og håber selvfølgelig på at få nogle flere greenkeepere til at indmelde sig i foreningen.

Der bestilles tøj fra Abacus til den nye bestyrelse således at bestyrelsen kan præsentere sig ved kommende arrangementer i ens tøj.

Referent: Vibeke

Del dette indlæg