FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde (Sydsjælland)

13. januar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt hos Sydsjællands Golfklub

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen  – Nicholas Juul Andersen – Henning Hans Nissen  – Henrik Hvilshøj Lindberg – Vibeke Jensen
Afbud: Karsten Bjergø – Jørgen Mirdahl Pedersen

Dagsorden:

Pkt. 1
Siden sidst

AMU kursus: Per er blevet kursus teamleder på Sjælland på en rækker kurser oprettet i AMU-regi. Kursusudgiften udgør kr. 325,- og klubben får kr. 3.000 i tilskud pr. deltager.

GAF: GAF har spurgt Jesper om vi i DGA er interesseret i et samarbejde omkring sekretær- funktionen, hvilket Jesper har takket pænt nej tak til, da han mener, det ikke kan forenes
med at GAF jo er chefer for greenkeeperne.

Der er også lidt i gang omkring samarbejde med GAD omkring sekretærfunktionen. Intet er
afgjort her.

Uge 5 og 6 2019 er fastlagt med emner som IPM og Vidensdeling

Der er desværre vigende tilslutning til den grønne branche, der mangler elever, hvilket der
arbejdes på, udtaler Henrik Hvilshøj.

DGU’s infomøder kører planmæssigt og DGA har hver gang en repræsentant med fra bestyrelsen.

Pkt. 2
Evaluering på Uge 46 og generalforsamling

Der skal gøres noget ved lydniveauet på Rønnes Hotel, hvilket er helt uacceptabelt på nuværende.
Vi fortsætter med kun at køre ét spor i kurser.

Pkt. 3
Fordeling af ansvarsområder
Jesper:
DGU – Miljø – FEGGA – TSOY – Future Turf (nyt firma)
Per: Sterf – DGA masters
Henrik og René: Uddannelsesudvalg, ad hoc og lokaludvalg
Henrik, Jesper og Henning: DGA Erhvervsklub
Jesper og Jørgen: Uge 46
Nicholas: RTS uddannelse

Pkt. 4
Fremtiden
Der skal i løbet af 2019 tages stilling til Erhvervsklubben fremover, sekretariatet og
magasinet Greenkeeperen, når Karsten og Vibeke stopper ved udgangen af 2019.

Disse punkter er sat på bestyrelsesseminaret, som foregår den 19. 20. og 21. februar.

Alle laver et oplæg på deres tanker om fremtiden og sender rundt inden næste møde

Pkt. 5
Foreningens økonomi
Kører planmæssigt efter budget.

Pkt. 6
Greenkeeperen
Kører også efter budget, dog meget spændende, når annoncesalget for 2019 går i gang.

Pkt. 7
Mødedatoer 2019
Fastlægges på bestyrelsesseminaret.

Pkt. 8
Bestyrelsesseminar program
Jesper udsender et oplæg snarest.

Pkt. 9
Evt.
Julefrokost i Næstved

Referent: Vibeke

Del dette indlæg