FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde (Middelfart)

24. september 2018

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell, Middelfart

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen  – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen  – Henrik Hvilshøj Lindberg – Karsten Bjergø – Vibeke Jensen

Dagsorden:

Pkt. 1
Siden sidst
Per: Har talt med Torben Kastrup om at lave om på Miljøprisen. Intet fastlagt endnu.

Pkt. 2
Miljøstyrelsen
Jesper deltager i kommende møde (formøde + ordinær møde) i Miljøstyrelsen.
DGU’s infomøder: DGA får 10 minutters indlæg her fremover.

Pkt. 3
Årsregnskab
Overskud på 2017/18 bliver på kr. 18.500 og godkendes af bestyrelsen.

Pkt. 4
Budget 2018/19
Udarbejdes efter foregående budget fra 17/18

Pkt. 5
Uddannelse/sidste nyt fra skolerne/ UGE 46
Bente Mortensen laver et foreløbigt udkast. Skal gerne være færdigt til 8/9, således at det kan sættes i september Greenkeeperen.
Rene deltager i lokaludvalget for uddannelse i uge 35 i Sandmosen.
Nicholas har talt med Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole, som klager over mangel på nye elever.
Anlægsgartnereleverne tager over, så der skal gøres noget for at finde nye greenkeeperelever.

Pkt. 6
Generalforsamling 2018
Jesper Kristensen, Henning Hans Nissen samt Rene Juel Andersen er på valg og alle tre ønsker gerne genvalg.
Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med UGE 46.

Pkt. 7
Greenkeeperen 2018
Stadig svært at holde annoncesalget. Gode ideer imødeses meget gerne.

Pkt. 8
Erhvervsklubben
Jesper kom med forslag til at invitere banechefer og Erhvervsklubben til 2 dags seminar i AMU-regi.
Emner fra facebook kunne tages op. UGE 46 må dog ikke ”udvandes” på dette grundlag.
Henning tager en snak med Claus fra SOLUM og hører om ideen kan bære.
Per taler med Annie om mødet kan blive i AMU-regi.

Pkt. 9
Eventuelt
Der er snart Ryder Cup og vi har desværre ikke fået ansøgninger til rejselegatfonden.
Håber der bliver flere ansøgninger til den 1. oktober, som er sidste frist for at ansøge om tilskud i år.

Der blev taget hul på, hvad der skal ske, når Karsten og Vibeke stopper ved udgangen af 2019.

 Referent: Vibeke

Del dette indlæg