FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde (Middelfart)

15. februar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Severin Kursuscenter, Middelfart

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen   – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen  – Henrik Hvilshøj Lindberg – Karsten Bjergø – Joseph Stachowiak – Vibeke Jensen

Afbud: Nicholas Juul Andersen

Dagsorden:

Pkt. 1
Siden sidst

Jesper: TSOY 2019 er ved at blive sat i gang. Kåring den 23. maj (Made in Denmark/Himmerland). TORO har arrangeret noget DEMO på dagen.

GAD har fået ny formand: Thomas Højgaard Jørgensen, områdeleder for udendørsanlæg
i Gladsaxe.
Thomas har været i forbindelse med Jesper mhp. evt. at dele advokat med os. Vi afventer
og ser om Morten Ligaard er kommet tilbage fra Singapore til næste årsmøde.

Jesper har været på Bornholm til DGU’s infomøder. Et meget lille fremmøde, men de
bornholmske greenkeepere lovede at få sig meldt ind i foreningen snarest.

Henning, Henrik og Jesper har været til møde med repræsentanter fra Erhvervsklubben
vedr. fremtiden for sponsorerne.

Per: Per Rasmussen er i år med til at afgøre hvem der vinder Miljøprisen i år. Der har
været meget få ansøgerne, men feltet står imellem Sydsjællands, Roskilde og Hørsholm.

Martin Nilsson’s ”Fremtidens Greenkeeping” i november sidste år gave omkring kr. 15.000
i overskud til foreningen. Stor tak til Martin.

UGE 46 2018 gav et meget flot overskud og ligeledes fint overskud fra MUB 2018.

Per har været i folketinget som repræsentant for DGA. Emnet var grønt miljø i byerne. Det fik vi ikke så meget ud af, da det mest kun var København. Det virkede som om de havde glemt, der også lå noget på den anden side af Valbybakke.

Vi er nu godt i gang i erfagruppe Sjælland og har nu afholdt 3 Erfa-kursus i AMU regi. Fungerer rigtig godt. Er noget, vi skal have lavet en artikel om til Greenkeeperen i juni måned. Et koncept der vil være godt at få bredt ud til andre erfagrupper.

Pkt. 2
Bestyrelsesmøder
Jesper ønsker gerne lidt mere struktur på møderne, hvilket hele bestyrelsen tilslutter sig.        

Pkt. 3
FEGGA konference
Konferencen finder sted fra den 19. feb. til og med den 21. feb. Jesper bad Rene om at tage over her, således at det fremover bliver Rene der har med FEGGA at gøre. OK fra Rene.

Pkt. 4
Fordeling af ansvarsområder
FEGGA overgår til Rene. Ellers ikke nogle forandringer.

Pkt. 5
Foreningens økonomi
Økonomien har det fint, især set i betragtning af ovennævnte overskud fra UGE 46 og MUB

Pkt. 6
Greenkeeperen 2019
Karsten laver de sidste 4 numre i 2019 og går af efter at have været redaktør på 100 blade.
Annoncesalget er desværre stadig faldende, så der skal tænkes kreativt fremover og der arbejdes på eventuelt at udgive to fysiske numre af Greenkeeperen. Herudover bliver der udsendt nyhedsbreve med straks opdateringer på, hvad der sker derude hos jer.

Pkt. 7
Mødedatoer 2019
Foreløbig kun aftalt et møde den 9. april Trelleborg Golfklub, hvor også Erhvervsklubben inviteres med til frokostmøde. Da 2020 bliver et forandringens år tager vi lige et møde af gangen inden næste mødedato fastlægges.
Jesper, Henrik og Vibeke mødes med Henning i Skanderborg Golfklub den 27. februar kl. 09.30
Emne: Sponsorer

Pkt. 8
Eventuelt
Der blev diskuteret emner til UGE 46

Brainstorm omkring mulige emner til UGE 46. Mange gode forslag. Som sædvanlig vil foråret og sommeren blive brugt på at finde emner, som er oppe i tiden.

Jørgen, Jesper og Bente vil sammen forsøge at strikke et godt oplæg sammen.

Drøftelse om forholdende på Rønnes Hotel. Det blev besluttet, at der fremadrettet bliver en begrænsning på 135 deltagere og 15 erhvervsklubmedlemmer. For begge kategorier vil ”Først til mølle” princippet gælde.

 

Referent: Vibeke, den 12. februar 2019

Del dette indlæg