FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde (Fyn)

13. juni 2018

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Vissenbjerg Storkro, Fyn

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen  – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen  – Vibeke Jensen
Afbud: Karsten Bjergø – Henrik Hvilshøj – Joe Stachowiak

Dagsorden:

Pkt. 1            Siden sidst
TSOY: Kun 5 ansøgere i år. Der arbejdes stadig på at ændre lidt på konceptet.
Miljø: Jesper har fået en henvendelse fra Sverige mht. evt. samarbejde fremover omkring Arbejdsmiljøsystem, APV m.v. Jesper sender henvendelsen til alle i bestyrelsen.
DGU: Jesper og Torben Kastrup samarbejder tættere omkring infomøder i efteråret. Det tilstræbes, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer altid vil deltage i disse møder.
Jesper og Per tager ligeledes et møde med Torben omkring DGU’s sponsorater.
Per har haft et møde med Thomas fra DGU vedr. ”Fællesindkøb”.

Pkt. 2            Miljøprisen
                     Per syntes, det er lidt spild af penge at have de to initiativpriser. Jesper og Per tager et
møde med Torben om det. Pengene bør i stedet gå til nummer 2 og 3 i miljøprisen.              

Pkt. 3            Miljøstyrelsen, Merit Turf og Clipless
                     Høringssvar udarbejdes sammen med DGU.

Pkt. 4            DGA’s facebook side
                     Henning vil gerne have retningslinier for, hvem der kan være med her.

Pkt. 5            Uddannelse/Rene
                     Næste møde afholdes den 13. juni på Sjælland/Vilvorde. Evt. tager Nicholas det for René.

Pkt. 6            Økonomi
                     Alt ser fint ud. Budgettet overholdes for 17/18.

Pkt. 7            Greenkeeperen
                     Stadig svært at holde annoncesalget, men budget holdes.

Pkt. 8            Eventuelt
                     René får, som den eneste ansøger, en udbetaling fra Rejselegatkontoen.
Håber der bliver flere ansøgninger til den 1. oktober hvor der igen er sidste frist for at ansøge om tilskud.

I ugerne 5 og 6 laves der opfølgning på Uge 46. Evt. kurser udbydes både til AMU
center Sandmosen og Vilvorde RTS.

Uge 46 programmet for 2018: Der afholdes møde hos Jesper den 13. juni kl. 10.
Jørgen Mirdahl og Bente Mortensen deltager.

Husk at bruge AMU systemet til Erfa-møder, da der kan fås tilskud til dette.

”MUB” Golf under Broen: Der bestilles værelser til Jesper, Jørgen, Nicholas og Per
fra den 22.-23. august.

Referent: Vibeke

Del dette indlæg