FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde (Himmelbjergets Golfklub)

28. juni 2019

Referat fra bestyrelsesmøde hos Himmelbjergets Golfklub

Deltagere: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen – Henrik Hvilshøj Lindberg – Karsten Bjergø – Vibeke Jensen

1. Kort nyt fra diverse mødeaktivitet
Jørgen: Deltaget i LUU møde. Torben Rønnebæk erstattet af Mads Xxxxx.
Der skal ændres på strukturen i eksamener fremover. Ønsker LOG-bog digitalt. Anlægsgartnerne ønsker tættere samarbejde med greenkeeperne på ”græssiden”.
Anlægsgartnerne har lavet en skuemestervideo. God ide, hvis vi i DGA også får lavet en video.

Jesper: Uge 46 er så småt kommet i planlægningsfasen. Torsdag i næste uge holdes møde med Bente Mortensen. Det er meget svært her i sommerperioden af afse tid til møderne. Lang liste på forskellige emner foreligger. Skal efterhånden ”koges ned” til de tre kursusdage.
Der skal hurtigst muligt afholdes et møde med Annie og Rønnes Hotel omkring kursusfaciliteterne og lydniveauet i lokalerne.
TSOY 2019 blev Magnus fra Hørsholm. Meget fint og hyggeligt arrangement i Himmerland.
Næste møde i Miljøstyrelsen bliver i august, hvor Anita Fjeldsted deltager og for første gang skal se en golfbane.
Der skal findes en ny advokat til foreningen, da Morten Ligaard fortsat er i Singapore.

Rene: Har desværre måttet melde afbud til LUU møde.

Henrik: Der er møde i ”Det grønne Partnerskab” i Aarhus den 26. juni, hvor der i virksomhedsgruppen ”Den Grønne Branche” skal skabes kontakt til virksomhederne med henblik på at lære virksomhederne, hvordan det er at have en praktikant fra den grønne branche.

Per: Der har været afholdt DM for Greenkeepere hvor Morten Backhausen fra DGU deltog. Der er blevet indkøbt nye pokalbægre til 1. 2. og 3. pladsen, som kan beholdes af vinderne.

Karsten: Vil gerne stifte en seniorklub og indkalder til første møde blandt ”de gamle greenkeepere” for at høre om der er stemning for dette. Bestyrelsen vil modtage et referat fra mødet.

Nicholas: Intet nyt. Aftalt møde med Torben Kastrup til den 6. august.

Henning: Vellykket markvandring i Hedensted med et fremmøde på ca. 45 personer. Er allerede i gang med at planlægge det næste som bliver den 26. september hos Rene i Himmelbjergets Golfklub og med frokost hos Ivan Mortensen, Dansand.

2. Samarbejde med Mediegruppen, Vejle om kommunikation og blad.
Per: Jesper, Per og Vibeke har været til et møde hos Mediegruppen Vejle og bad herunder Mediegruppen om at komme med et forslag til fremtidigt samarbejde. Mediegruppens projekt for ”Greenkeeperen” årgang 2020 og 2021 blev gennemgået og hele bestyrelsen bakker op om projektet, som hermed sættes i gang.

3. Miljøprisen
DGU og DGA har lavet et nyt koncept. Fremover vil der skulle ansøges om at få penge til forskellige miljøtiltag. Altså ingen prisuddeling efter det gamle princip.

4. Foreningens økonomi
Fine regnskabstal, budget overholdt.

5. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 3. september kl. 14.00 hos Vejle Golfklub.
Udnævnelse af Æresmedlemmer er ved at være på plads. Årets Greenkeeper ikke helt afgjort endnu.

Referent: Vibeke

Del dette indlæg