FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde (Give Golfklub)

05. september 2019

Referat fra bestyrelsesmøde hos Give Golfklub.

Deltagere: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen – Henrik Hvilshøj Lindberg – Joe Stachowiak – Vibeke Jensen

Afbud: Nicholas Juul Andersen – Karsten Bjergø

1. Siden sidst, bordet rundt

Jørgen:Uge 46 program er nu klar og sættes i september Greenkeeperen.

Henning:
Markvandringen i Himmelbjerget og senere besøg hos Ivan, Dansand er på plads. Ligeledes er DGA Masters i Nord og Syd (Jylland) også.

Joe:
Intet at berette

Rene: Har ikke deltaget ret meget i LU. Var ikke med i Göteborg.
DGA Masters i Nord flyttet fra Ålborg til Volstrup Golf.
DM 2020 kan evt. afholdes i Ålborg.

Henrik:
Har haft møde med Boye omkring at blive Erhvervsklub-medlem, da Boye starter op for sig selv.
Har været til møde i ad hoc udvalg (referatet herfra sendes til alle)
SKILLS i greenkeeping. Der arbejdes på at få det på plads.

Per:
FGU – forberedende grunduddannelse for de 18-25 årige. Praktik 4 uger om året.

Jesper: 
Der skal vælges en Årets Greenkeeper. Æresmedlem?
Der påtænkes en facebook gruppe for 1. mænd. Er det OK?

3. Stramninger på pesticid-området

Jesper: 
Har været til møde i Miljøstyrelsen. Der er lagt op til stramninger på IPM (belastningsloft) Totalforbud er på vej.
DGU rådgiver aldrig om IPM!
Uddele penge til forskningsprojekter

4. UGE 46

Programmet er klar

5. Rejselegat

Jesper:
Vil foreslå ved ansøgning fra samme person:

  1. gang hel tilskud (Det vurderes hvor meget tilskud de kan får)
  2. gang 50% tilskud (Det halve af første gang hvis det er den samme aktivitet)
  3. gang ingenting (Hvis det er den samme aktivitet)

Bestyrelsen enige i ovennævnte.

6. Profit fællesindkøb

Nej tak til dette 

7. Blad, medlemskort mm.

Det kører planmæssigt med Mediegruppen i Vejle. Vi forsøger at opbygge et billedarkiv, så hvis I ligger inde med fotos, så send dem endelig til sekretariatet.

8. Budget og økonomi

Regnskabsår for 18/19 gav et overskud på kr. 108.000. Der budgetteres med et underskud for 19/20 på kr. 45.000, da der er opstartsudgifter til Mediegruppen.

9. Greenkeeperen nr. 99

Skulle meget gerne nå at være uddelt til alle inden udgangen af september.

10. Eventuelt

Fyn har meldt fra til DGA Masters – hvad gør vi fremover

Lidt problematisk at have to fra samme klub i bestyrelsen (Nicholas og Joe)

Der skal findes en løsning på dette.

Næster møder:

Bestyrelsesmøde i Vejle den 5. november

Bestyrelsesmøde mandag aften i UGE 46

Julefrokost i Værløse den 12. december

Referent: Vibeke

Del dette indlæg