FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde (Trelleborg Golfklub)

09. april 2019

Referat fra bestyrelsesmøde hos Trelleborg Golfklub

Deltagere: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Nicholas Juul Andersen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen – Henrik Hvilshøj Lindberg – Joe Stachowiak – Vibeke Jensen

Afbud: Per Sørensen – Karsten Bjergø

1. Siden sidst

Henrik har deltaget i fremtidsseminar (Det grønne Partnerskab) på foranledning af anlægsgartner-
foreningen. Rekruttering af nye elever til den grønne branche prioriteres højt. Søren Himmelstrup
har skaffet noget arbejdskapital til dette.
Norske greenkeeperelever skal måske til at uddannes på ”Sandmosen”.

Nicholas har fået forslag mht. at den gamle logbog for elever skal genopstå. DGA’s navn er meget
populært og skal være med i dette projekt mener DAG.
Det skal undersøges, hvad det koster at få en logbog i gang igen.

Rene har været i Rom til Fegga konference omkring netværk, miljø og sponsorer.
LU møde på Sandmosen. Har talt med greenkeepereleverne. Greenkeepere og groundsmen lidt
trætte af at være blevet slået sammen.
Der sendes et brev til maskinleverandørerne om udlån af maskiner til undervisning på Sandmosen. Lars Feldau er ny lærer på Sandmosen.

Henning er ved at planlægge DGA masters i Ålborg og Haderslev. Datoer ikke helt på plads endnu.
Fyn er endnu ikke klar.

Jesper har haft møde med den nye formand for Groundsmanforeningen Thomas Jørgensen. De vil
gerne have fælles sekretariat med os og kommer med et udspil.
GAF og PGA vil også gerne have et samarbejde i gang med os og beder om et indledende møde.
3 foreninger står måske bedre overfor DGU.

Jesper og Per deltog i DGU’s repræsentantskabsmøde og her blev DGA’s navn nævnt flere gange.
Vi havde en vingave med til Jim Staffensen som tak for mangeårigt samarbejde.
DGA tager et år mere med DGU omkring infomøder rundt i hele landet.

Greenkeepere skal måske være gæstelærere på skolerne fremover.

2. Miljøpris

DGU holder et møde slut april omkring fremtidens pris. Ansøgerfeltet er faldet år efter år. Kun
initiativprisen får flere ansøgere. Fremover skal der måske kun uddeles en enkelt pris efter tema
eller 4 priser af kr. 25.000,-.

3. Erhvervsklubbens input.

Jesper fremlagde et nyt forslag til samarbejdet

4. Foreningens økonomi

Kører som det skal efter budget.

5. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 26. juni kl. 09.00 hos Rene, Himmelbjergets golfklub

(golfmatch først) herefter mødestart kl. 14.00.

Referent: Vibeke

Del dette indlæg