FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra bestyrelsesmøde

10. marts 2020

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Himmelbjergets Golfklub torsdag den 6. februar 2020

Tilstede: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen   – Nicholas Juul Andersen – Henning Hans Nissen  – Henrik Hvilshøj Lindberg –  Vibeke Jensen

Afbud: Jørgen Mirdahl Pedersen

Dagsorden:

Pkt. 1 Siden sidst

DGU’s infomøder er gode. Vi får virkelig noget ud af at være tilstede.

Der afholdes evalueringsmøde med Torben Kastrup senere. Vi er skeptiske overfor, at konsulenterne er begyndt at agitere for topdress, som ikke er efter USGA normer.

MUB: Vi vil bede om at få følgende seminarer af op til 3 kvarters varighed:

Robotteknologi
Arbejdsmiljø
Michael Rowley, CAD designkonsulent på golfbaner

Torsdag den 13. februar afholder Jesper og Per møde med PGA og GAF.

 Pkt. 2 Opbakning til DGA arrangementer

Husk at melde jer til seminar 20. marts i Odense: Clint Mattox, forsker ved University of Oregon fortæller om forebyggelse af sneskimmel og dollarspot ved brug af sure gødning
Pkt. 3 TSOY – mulige problemer

Det bliver måske kun et 2 ugers ophold på St. Andrews for vinderen i år, ligesom opholdet kommer til at ligge i juli/august måned. Derfor bliver opholdet ikke samtidig med en turnering.

Pkt. 4 Mediegruppen

Mediegruppen har brugt 100 timer mere end beregnet på opstarten. Bestyrelsen besluttede at betale kr. 25.000 + moms ekstra for at kompensere nogle af deres ekstra omkostninger.
Pkt. 5 Manglende/svigtende annonceindtægter

Vores nye samarbejdspartner vedr. annoncesalg har desværre ikke formået at sælge flere annoncer end ”normalt”, men da vi nu kun udgiver to blade kommer der til at mangle annonceindtægter på årsbasis.
Pkt. 6 Nyhedsformidling fra leverandører

Jesper er i dialog med Mediegruppen om dette

Pkt. 7 Bestyrelsesseminar 4.-5. marts

Jesper laver oplæg. Mia fra Mediegruppen kommer og deltager af en times varighed begge dage.

Pkt. 8 Roadshow 12.-13. og 14. maj

Aftaler er på plads med golfklubberne i Viborg, Odense Eventyr og Køge. Skriftligt oplæg kommer fra Jesper. Per sørger for pølsevogne og betalingen for Erhvervsklubben bliver kr. 600 pr. by ifølge prisliste. (deltagelse for 2. person og flere fra samme firma bliver kr. 250/person)

Pkt. 9 AMU kurser – ERFAGRUPPEN SJÆLLAND

Består af: Brøndby, Korsør, Køge, Midtsjælland, Odsherred, Roskilde, Skovbo, Sorø og Sydsjælland golfklubber.

Gruppen mødes 5 gange i løbet af vinteren og hvert møde har et tema fx  Dollarspot, FN´s verdensmål og kemisk APV. Der er input fra forskellige oplægsholdere, der arbejder med emnerne i praksis. Møderne har til formål dels at få nye input dels at have mulighed for at få ny viden, dialog og erfarings- udveksling i gruppen, som kan bruges hjemme i egen klub.

Møderne er organiseret i samarbejde med Sandmoseskolen som et kursus under AMU-systemet i samarbejde med Sandmoseskolen, hvilket giver mulighed for at få økonomisk tilskud ved deltagelse.

Pkt. 10 Aktivitetskalender

Per har udsendt en aktivitets kalender til alle.

Pkt. 11 Hjemmeside og medlemsdatabase

Hjemmesiden er klar og igangsat og medlemsbasen er snart udfyldt med telefon og mails på alle medlemmer.

Pkt. 12 Regnskab

Følger stadig budget

Pkt. 13 Eventuelt

Intet her

 

Referent: Vibeke, den 13. februar 2020

Del dette indlæg