FØLG OS

Kontakt

+45 4275 3000

DGA
Kirkedalsvej 6
8732 Hovedgård

dga@greenkeeper.dk

Referat fra DGA’s Generalforsamling

23. december 2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. december (Hornstrup Kursuscenter)

Deltagere: Jesper Kristensen – Rene Juel Andersen – Per Sørensen – Jørgen Mirdahl Pedersen – Henning Hans Nissen – Henrik Hvilshøj Lindberg – Nicholas Juul Andersen –  Michael Sandberg – Vibeke Jensen

1. Dyrehaven arrangement

Jesper: Igen et meget fint arrangement hos Martin Nilsson, Kbh’s Golfklub. Bestyrelsen vil meget gerne bakke om lignende fremtidige arrangementer dog med en klar aftale på forhånd mht. deltagere, hvem kan deltage? Der udarbejdes et regelsæt (af Jesper)    

2. Grønt partnerskab. Rekruttering af elever mm.

Jesper: Vi har sendt et svar til Torben Kastrup mht. DGA’s bidrag til projektet. Vi vil gerne vide hvad pengene skal gå til, da vi har indtryk af at administrationen og skolerne får en masse penge, men hvad med DGA selvom vi kun er en lille del af Det Grønne Partnerskab. Vi har stadig intet hørt fra Torben og afventer en plan for hvad der skal ske. Henrik hat fået et overslagsbudget fra Søren Himmelstrup, men det er ikke godt nok for os.

3. Arbejdsfordeling i bestyrelsen

Jesper: Formand, DGU, Miljø, TSOY, Uge 46, Redaktion, MUB, HL, Erhvervsklub

Per: STERF, Hjemmeside, Redaktion, Kasserer

René: Uddannelse, Facebook, Redaktion

Henrik: Uddannelse, ad hoc udvalg, Grønt Partnerskab, Erhvervsklub

Henning: Erhvervsklub

Nicholas: RTS Vilvorde

Jørgen: Uge 46

4. Økonomi i forhold til Mediegruppen og redaktører
Ingen tvivl om at det er et godt, men dyrt projekt vi har gang i, men vi forventer også et fantastisk resultat. Vi ser frem til hjemmeside, nyhedsbreve og Greenkeeperen går i luften i 2020.

5. Hvad gør vi fra foreningens side, når et af vore medlemmer rammes af sygdom eller det der er værre.
Vi mangler et regelsæt for dette, så alle behandles ens. Fremover bliver beløbet på 500,- til blomster.

6. Mødedatoer for 2020

3.-4. marts: Bestyrelsesseminar og møde med Erhvervsklub og Mediegruppen

10. juni: Bestyrelsesmøde kl. 16.00 i Ålborg (DM for Greenkeepere 11/6)

26. august: Bestyrelsesmøde kl. 14.00 (MUB)

Yderligere mødedatoer aftales senere.

7. Eventuelt

På grund af hvidvaskloven skal vores to bankforbindelser bruge en kopi af jeres

Gule sundhedskort + kopi af pas eller kørekort.

Nyt bogholderisystem (e-conomics) er ved at blive udarbejdet så det nye medlemsdatabasesystem kan udnyttes til diverse opkrævninger mm. Pris ca. kr. 35.000 og så er vi klar til den 1. juli 2020.

Uge 5 og 6 er ved at være på plads.

Uge 6 Chefseminar på 3 dage. Jørgen og Jesper udarbejder kursusforløbet

Uge 5 Maskinkursus og her kommer der nærmere fra René.

Referent: Vibeke

Del dette indlæg